tirsdag 11. desember 2007

Mange ulykker på Rv 3 gjør at fartsgrensen må settes ned


Etter mange ulykker på Rv 3, må myndighetene innrømme at denne veien ikke holder en standard som er tilpasset dagens transport-bilde, Foto: Bjørn Anders Sørli/NRK

Mange ulykker og stadig økende trafikk er årsaken til at Statens vegvesen har bestemt at farten skal ned på riksvei 3.

I dag ble ca. 40 skilt med fartsgrensen 90 byttet ut med 80-skilt på den svært ulykkesbelastede veien,melder NRK. Det er strekningen mellom Koppang og Auma som fortsatt hadde denne fartsgrensen.

Det er ca. 20 år siden det ble innført 90 på riksvei 3, men siden da har trafikkmengden økt voldsomt. Særlig av tunge kjøretøy, som bruker Østerdalen mellom Oslo og Trondheim.

- Det eneste riktige
Dette er positivt, mener en yrkessjåfør som NRK har snakket med.

-I snitt skjer det 60 ulykker med personskade hvert år på riksvei 3. I fjor omkom ni personer her. Gjennomsnittsfarten har vært godt over 90 på sommerstid, og oppunder 90 på såpeglatte vinterveier. Og når i tillegg store deler av denne veistrekningen ikke har fysiske midtdelere, så er dette det eneste riktig, Geir Tangstad Holdal.

Dette bør være et signal til våre styrende myndigheter om at vi har hoved-stamveier som ikke holder en standard som er tilpasset dagens transport behov.

Døgnet rundt. 365 dagar i året. Tallet er økende. På riksvei 3 passerer vogntogene hvert 5 minutt.

Økende trafikk
Riksvei 3 er en av Norges mest trafikkerte vogntog strekninger. Dette er hovedferdselsårene mellom nord og sør for all tungtransport på veien. De siste årene har trafikken økt enormt.
Frå 2004 til 2006 økte importen av varemengden med en halv million tonn.

Justering av fartsgrensen bør ikke bli en sovepute for myndighetene. Det Rv. 3 trenger er en total opprustning - til en stamvei som er sikker for både vogntog og passasjerbiler å ferdes på. Vi kan ikke fortsette med å sende våre kjære ut på veier som ikke har et veimiljø som ikke tar vare på sikkerheten. Midtrekkverk bør være et minimums krav på en slik høyt trafikkert veistrekning. Geir Tangstad Holdal

Ingen kommentarer: