onsdag 12. desember 2007

Hva en blogg og blogging?


Fra Geirr Tangstad-Holdal's blogg

FAKTA
En blogg (av engelsk språk blog, en kortform av web log, av web, «vev» og log, «logg»), på norsk også vevlogg, er en betegnelse på en oppdatert internettside hvor én eller flere forfattere ytrer synspunkter og forteller omverdenen om det som skjer. Innleggene dateres som oftest i omvendt kronologisk rekkefølge, og det nyeste innlegget legges da automatisk øverst på siden. Der noen weblogger er rene dagbøker for bloggskribenten, er andre mer tematisk, profesjonelt eller kunstnerisk vinklet. Blogger gjør også ofte ivrig bruk av pekere til andre nettsteder og ikke minst andre weblogger.

Fenomenet oppsto på midten av 90-tallet i USA og en av de mest kjente sakene som er kommet fra en blogg og frem i pressen er Monica Lewinsky-saken.

Kilde: Wikipedia

Ingen kommentarer: