lørdag 15. desember 2007

Julen er også tiden for ettertanke......Julemusikk og forventninger skaper sterke emosjonelle bevegelser i noen og en hver av oss. Spesielt må det være mye som skjer for alle de som har mistet sin mor og far osv i forholdsvis ung alder. Mange trafikkdrepte i Norge idag - er brutale og harde for mange små. I frontkollisjoner rammer dette desverre mange. Og mange familier sitter igjen med et savn som er tungt å bære med seg igjennom en høytid hvor familiene er i høysete.

Sangene: I'll be home for Christmas....Deilig er jorden.....glade jul.....osv setter ting igang i oss mennesker. Savnet bare MÅ bli forsterket i slike spesielle høytider.

Jeg syns lederen i Dalande Tidene beskrev situasjonen slik jeg følte det etter at jeg mistet en kjær søster, svoger og niese i en frontkollisjon den 17. juli 2006. Idag sitter det en datter og sønn, uten sine 3 nærmeste igjen - og julen er i anmarsj med minner og savn etter 3 dypt savnede. 3 av altfor mange som årlig blir drept i frontkollisjoner på våre veier....

"Uten visjoner
fredag 25. august 2006

Denne uken skjedde det igjen. Alvorlig trafikkulykke på E39. Det er bare en drøy måned siden tre personer ble drept i en ulykke i samme område.
Fra våre lokaler kan vi registrere de fleste utrykninger. Noen av utrykningskjøretøyene må som regel innom rundkjøringen på Eie på sin vei til skadestedet. Da gjelder det for oss å finne ut hva som skjer. Denne uken var det altså ny alvorlig trafikkulykke mellom Helleland og Ualand. Det er med urolig mage vi nærmer oss skadestedet. Hva møter vi denne gang? Når dette skrives, kjenner vi ikke tilstanden til kvinnen som ble skadet i den siste ulykken. Indikasjonene er at hun bare fikk «lettere skader».
På vei hjem fra skadestedet, er det tid for noen refleksjoner. Hvis veien hadde hatt fire felter, ville denne ulykken med stor sikkerhet ikke skjedd. Hvis veien hadde hatt midtdeler, ville ulykken ikke kunnet skje. Hvis den aktuelle veistrekningen hadde hatt autovern, så ville ikke bilen kjørt ned skråningen og mot steinene som ligger der. Denne veien, E39, stamveien, har ikke det. Den har ikke fire felt, den har ikke midtdeler, den har ikke autovern på alle strekninger. Vi har ikke råd. Eller rettere sagt, vi tar oss ikke råd.
Det er en skam! De fleste land i Europa, alle fattigere enn Norge, sørger for et godt stamveinett. Det er en god investering. Det sørger for effektiv og mer miljøvennlig ferdsel på hovedveiene. Det kan bidra til hurtigere og billigere transport for næringslivet. Privatpersoner kan komme raskere og tryggere fram. Det sparer liv og helse.
Vi mangler visjoner og evne i det nasjonale politiske miljø. For 50 år siden, da Norge var et fattig land, ble det bygget veier og jernbane som var vesentlige for å utvikle landet. Nå, når landet flommer over av penger, får vi det ikke til. Visst åpnes det ny bro over Fedafjorden i disse dager. Det er strålende. Visst bygges det tunneler og veier. Det står bare ikke i forhold til nåtidas og framtidas behov. Med flere kjøretøy på veien vil det for hver dag oppstå flere uheldige og farlige situasjoner. Det er enkel statistikk.

Om 30 år vil vi spørre hvorfor vi ikke gjorde noe i tide
.
Det blir vanskelig å svare på det. Veldig vanskelig. Vi kan nok leve med frustrasjonen over å bruke lang tid på veien mens vi ødsler dyrt drivstoff. Vi kan vel leve med at noen bedrifter ikke lenger kan konkurrere med de utenlandske fordi transporten ble for dyr og tidkrevende. Men noen, noen, kan ikke leve med de dårlige veiene. De kommer til å dø på grunn av dårlig veistandard.
På veien hjem fra Ualand denne tirsdagen, tenker vi på Bob Dylans ord fra «Blowin' in the wind»:

Hvor mange ører må en mann ha
Før han kan høre folk som gråter
Ja, og hvor mange døde skal det ta
før han forstår
At for mange mennesker har dødd
"

Bruk hodet og hjertet er oppfordringen her fra Krf.
Det er også lov å bruke hodet og hjertet utenom valgkampene!


Jeg ønsker Stortinget og våre politikkere en oppriktig GOD julehøytid.
Bruk julen sammen med de dere har kjære, ta vare på hverandre, og møt frisk og opplagt tilbake til et Storting som evner å ta tak i dette store problemet som i 2008 vil ta livet av rundt 100 personer! La oss sammen kunne se tilbake til et godt nytt 2008, hvor vi sammen gjorde en forandring til det bedre.

Vi skal ikke tåle så inderlig vel, den trafikkulykken som ENNÅ ikke har rammet oss selv!

Ingen kommentarer: