søndag 9. desember 2007

Klima- og trafikkeksperter advarer mot veiutbygging i Oslopakke 3


Oslopakke 3 er den største samferdselsplanen for Oslo og Akershus noensinne.

Klima- og trafikkeksperter advarer mot vei- og kollektivsatsingen til 53 milliarder kroner som lokalpolitikerne i Oslo og Akershus forhandlet seg fram til i fjor.

Beregninger viser at den såkalte Oslopakke 3 vil føre til en 50 prosent økning av klimagassutslippene fram mot 2025.  Samtidig har Oslo vedtatt en samlet reduksjon av utslippene.

Ca 41 milliarder skal dekkes inn via bompengeavgift og avgift på kollektivreiser. Ca 12 milliarder kommer fra staten.

Hva består Oslopakken av?
- Det største enkeltstående veiprosjekt er bygging av ny E18 fra Asker sentrum til
Oslo. Ellers satses det på andre veiprosjekter, nye baneløsninger, kollektivfelt, innfartsparkering og trafikksikring i alle deler av regionen og omfattende utbygging av tunneler for å skjerme nærmiljøer for støy og luftforurensning.

Tiltakene knyttet til kollektivtransporten dreier seg om alt fra hyppigere avganger og forlengelse av morgenrushet til opprusting av stasjoner, bedre standard på buss og bane, utvidelse av kollektivfelt og flere gang- og sykkelveier.

LES MER: Advarer mot veiutbygging i Oslo

Ingen kommentarer: