onsdag 19. mars 2008

Aust- og Vest Agder Senterparti krever at investeringsrammenn i forslag til ny Nasjonal Transportplan blir økt betydelig!


Dette kom fram på partiets fylkesårsmøtet som nettopp er avholdt.

"NASJONAL TRANSPORTPLAN 2010-2019
Aust- og Vest Agder Senterparti ser svært alvorlig på at Agderfylkene i stor grad har blittneglisjert i forslaget til Nasjonal transportplan. Det er store utfordringer innen samferdsel ivår landsdel. Derfor er det svært beklagelig at vi har kommet så dårlig ut i planforslaget.
Fylkespartiene konstaterer at ingen store investeringer er tatt med innen ordinær ramme iførste planperiode, verken til veg eller jernbane. Fylkespartiene ser det som svært viktig med økning både i investeringsnivået ogvedlikeholdsnivået på hele stamveinettet på Sørlandet.......
......Aust- og Vest Agder Senterparti krever at investeringsrammen Nasjonal Transportplan blir økt betydelig.

Vi forventer at vår samferdselsminister sørger for å følge opp dette."

Les mer på Senterpartiets sider: Nasjonal Transportplan 2010 - 2019
Se også vidoeinnslag fra E18 i Aust- og Vest-Agder

Ingen kommentarer: