lørdag 22. mars 2008

Høyres Erna Solberg krever raskere utbygging av veiprosjekter


La oss slippe altfor mange gravplasser i fremtiden, hvor unge mennesker i sine mest produktive alder ligger gravlagt pga manglende sikkerhetsstandard i vårt veimiljø, som f.eks. et enkelt fysiske midskille av veibanene. Her sitter Geir Tangstad Holdal ved graven til sin lillesøster Anne-Cathrine, sin svogers Arnt-Olav og niese Andreas grav.

Høyre krever en halvering av byggetiden for 13 nye prosjekter i Norge. Dette skal skje gjennom offentlig og privat samarbeid om byggingen.

Høyreleder Erna Solberg sier til VG at en raskere utbygging er bedre samfunnsøkonomi. Det fører til færre ulykker og lavere transportkostnader.

Hittil er det satt i gang tre slike samarbeidsprosjekter i Norge, to i Agderfylkene og ett i Trøndelag.

Samferdselsdepartementet ved Liv Signe Navarsete har foreløpig ikke tatt stilling til forslaget.

Men hva kan de si? Kan de si JA til fortsatt drap på våre mest trafikkerte veier, ved å ikke forsere utbyggingen til et tryggere veimiljø?

Nå er det på tide at Statsminsiter Jens Stoltenberg og AP, samt finansminister Kristin Halvorsen følger opp samferdselsminister Liv Signe Navarsetes ønske om å bruke mer av våre oljemiliarder til investeringer for fremtidige generasjoner i en bedre infrastruktur.

Vi KAN ikke sitte å se på at liv blir drept ukentlig pga at vi ikke tar oss råd til å investere i fastlands Norge!

Les også: Frontkollisjon / møteulykker har kostet oss over 61 milliarder kroner
Kristin Halvorsen og Jens har tapt 113 milliarder siden november
Matz Sandeman og Sigbjørn Johnsen: Ubehagelig sannhet - NTP 2010-2019
Ulykkespåsken

Ingen kommentarer: