onsdag 19. november 2014

Alternativt statsbudsjett 2015 fra Arbeiderpartiet


Et eneste ord om trafikksikkerhet i det alternative statsbudsjettet som landets største parti la fram idag den 19. november 2015. Og det kommer i forbindelse med den negative utviklingen som har vært de siste årene av gods fra bane til vei. På spørsmål fra forenngen sier APs representant på deres Instagramkonto at partiet ikke foreslår å gjøre noen endringer på satsningen i forhold til eget forslag av inneværende NTP 2014-2023 i regjeringen, og som ble vedtatt av stortingsflertallet 2013.

Som vi vet ble fagetatens forslag om 980 km møtefri vei - nedgradert til 740 km av den rød/grønne regjeringen. Og dagens AP i oposisjon er fortsatt fornøyd med denne lave satsningen over en 10 årsperiode, selv når vi vet at det er behov for 1783 km. Differanse på 1000 km i forhold til behovene.

Verdt å merke seg for velgerne som bor ute i vårt langstrakte land: Alternativt budsjett fra AP er et budsjett for økt satsning på kollektivtrafikk og sykkel i og rundt de store byene, ifølge partiet selv. Skuffende når vi vet om det store behovet og at møtefrie veier er Trygg vei, som redder liv fra å bli drept og hardt skadd.

Les også kronikken: Trenger flere møtefrie veier - (I september i fjor (2011) ble det kunngjort at det vil kunne komme 100.000 flere vogntog på veiene til erstatning for transport på jernbanen...)

Ingen kommentarer: