søndag 13. mars 2011

For få dager siden så vi vår statsminister flere dager på rad, stå å ta i mot bruset som møtte våre verdensmestere på idrettsarenaen, VM i Holmenkollen 2011.


Statsminister Jens Stoltenberg og Sveriges statsminister Fredrik Reinfeldt i Holmenkollen (Foto: Statsministerens kontor)
På en av de siste dagen hadde han med seg statsministeren fra bl.a. Sverige. Vi kunne nesten bokstavlig se hvor stolt vår statsminister var da skiløperen Petter Northug spurtet fra den svenske løperen og gikk over målet med som førstemann med det norske flagget på sin lue.

Regjeringen Stoltenbergs Statsbudsjettet for 2011 ble vedtatt i desember med stemmene fra det rød/grønne flertallet på Stortinget.

Stortingets Transport- og kommunikasjonskomitéen hadde både i 2010 og 2011 over 60 organisasjoner/grupper på høring i forbindelse med forarbeidet til statsbudsjettene. Men av et samferdselsbudsjett på 27 mrd i 2010 endret flertallet kun på 20 mill. 5 millioner ekstra til Trygg Trafikk og 15 millioner ekstra til fysisk sikkerhetsbarrieren midtdelere.

I VG 12. november kunne vi lese om : Fra 2000 – 2009: Mer enn 1000 nordmenn har møtt døden front mot front

Et av kartene som fulgte NTP 2010-2019. Veger som skal sikres er merket med rødt.
I NTP som ble vedtatt seinest i juni 2009, ble det lagt fram flere kart hvor behovene for bedre midtsikring. Det var totalt 750 km med 2/3 felts vei som man mente burde sikres i NTP perioden 2010-2019.

Forslaget fra Statsminister Jens Stoltenberg var at man skulle fullføre kun 9 km for 2010 – dette ble endret til 14,5 km og 25 km etter at det rød/grønne flertallet hadde fått sagt sitt.

Per 1/1 2009 hadde vi sikret 2/3 felts veier med fysiske midtdelere:

Norge ca 116 km

Sverige 1950 km

For 2009 hadde Statsminister Jens Stoltenberg i spissen for sin regjering fått igjennom KUN 6 kilometer og for 2010 kun 14,5 km!

Ser vi på tallene for hvor mye veg som er sikret mot de dødlige frontkollisjonene, sammenlignet nettopp med Sverige så taller disse for seg selv:


1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

Sverige
30
180
450
680
950
1130
1300
1510
1770
1950

Norge
23,4
60,2
71,93
83,5
105
116


Året 2008 Sverige = 1950 km Norge = 116 km

Kilde: Vägverkets Årsredovisning 2009 og Statens Vegvesen

(Norge: Til og med 2005: 71,93 km derav 17,6 km på ny veg. I statistikken er følgende strekninger som fikk midtrekkverk i 2005 på rv. 7 i Buskerud ikke med: Geitsundsvingen 0,15 km, Strandensvingen 0,19 km, Skreddervika 0,17 km og Skotlandsvingen 0,09 km.)

Når vi samtidig hører regjeringen og statsministeren snakke om hvor viktig møtefrie og sikre veger er, med sikkerhetsbarriere mellom kjøreretningene for å unngå dødelige frontkollisjoner, så er det begredelig å se på de faktiske resultatene for den samme regjeringen.

Statsminister Jens Stoltenberg: “-Vi har i dag tatt et nytt og viktig skritt mot full oppgradering av E18 til Sverige. Resultatet vil være økt trafikksikkerhet, med vesentlig færre møteulykker” (Ved åpningen av 8 kilometer ny møtefri og sikker firefelts veg mellom Krosby og Knapstad i Østfold den 23.11.2010)

Takk for VM 2011 som gir oss mulighetene til å drømme oss bort noen dager, og glemme virkeligheten for et øyeblikk!

Les også (fra Statsministeren): Jeg vil gratulere alle de norske utøverne med en fantastisk innsats under Ski-VM
Intervju med meg i Nettavisen: Norge: 617 km, Sverige: 4200 km
Intervju med meg på NRK: Svenskene bygger ti ganger mer

Ingen kommentarer: