søndag 19. februar 2012

Stykkevis og delt - storkontrakter langs Mjøsa

Ilustrasjonbilder: Statens vegvesen

På fredagen kom en smakebit på regningen av fellesprosjektet E6-Dovrebanen som da hadde anbudsåpning på en av tre parseller som skal bygges.

Den første parsellen som skal bygges er den omstridte jernbaneutbyggingen langs Mjøsas og Vormas strandsone. Her skal det blant annet bygges en gigantisk steinfylling for å bygge nye togspor langs Mjøsa.

Prisen for utbygging av firefelts motorveg og dobbeltspor langs strekningen Eidsvoll til Hamar er beregnet til 10,1 milliarder kroner.

Det er to øvrige parsellene som skal bygges langs strekningen - med tilbudsfrist den 16. mars og 23. april i år. Da skal nye millard-kontrakter tildeles.

Veidekke ligger an til å "vinne" veg- og togkontrakten langs Mjøsa i samarbeid med Hotchtief Solutions ag.

Entreprenørene får tilgang til flere anleggsprosjekter i 2012. Bare i fjerde kvartal 2011 økte verdien av beholdningen av anleggsprosjekter med hele 26 prosenter målt i kroner.

Fra utbyggingen av dobbeltspor mellom Lysaker og Asker har vi erfaringer med stykkevis og delte parseller. På grunn av av vi bygger stykkevis og delt har bare dette prosjektet kostet oss over 1,5 millarder mer, enn om det ble bygd som et utbyggingsprosjekt.

Når skal vi evne å ta lærdom av tidligere erfaringer?

I årene fremover står det store infrastruktur prosjekter på vent. Skal vi evne å forvalte vår oljeformue på en mer fornuftig måte, må vi investere mer i infrastrukturen innenlands for bedre konkurranseevne i framtiden for norske bedrifter, Og vi må evne å investere smartere slik at vi ikke unødvendig sløser med vår formue.

Les også: 

Ingen kommentarer: