mandag 14. april 2008

Flere liv kan gå tapt - jus stenger for strengere regler for brøyting?

Viser til artikkel i Aftenposten sist søndag, den 13. april 2008.

Dette er saken:
Statens havarikommisjon for veitransport konkluderer med at brøyting på anbud kostet liv.
De kritiserer Vegvesenet for ikke å prioritere bilistenes sikkerhet når de henter inn entreprenører som skal brøyte, salte og strø veiene.
Rapporten tar utgangspunkt i tre dødsulykker på norske veier vinteren 2005/2006.

Dagens krav:
På veistrekningene der dørsulykkene skjedde, skal det iverksettes brøyting når snødybden er 2 cm. Det skal være ferdig brøytet før det er kommet 6 cm snø.
Kilde: Statens vegvesen

I forbindelse med en oppfølger til en artikkel om vintervedlikehold på våre veier, og Statens havarikommisjons rapporter som konkluderer med at manglende vedlikehold, strøing og brøyting kan være medårsaker til ulykkene med døden som resultat.

På spørsmålet om å skulle evaluere og reforhandlinger av brøytekontraktene, sier samferdselsdepartementet at nye og strengere krav til brøyting, salting og strøing ikke blir klare før våren 2009. "- Det ligger noen juridiske bindinger der, sier samferdselsminister Liv Signe Navarsete til Aftenposten.

Vegvesenet arbeider nå med å lage nye krav til dette, men disse blir trolig ikke klare før våren 2009, iflg. NAF.

Dette mener jeg er uansvarlig av Vegvesenet og Samferdselsdepartementet.

Jeg uttalte også til Aftenposten i samme artikkel:
- Her lar man juridiske bindinger stoppe at det hindres at flere drepes på vinterveiene. Dette viser igjen at mennesker som blir drept på vei, anses for å være mindre verd enn de som omkommer på sjøen eller i luften. Det er uansvarlig!

Dødsulykker på snø og is i 2005
Region Nord: 7 av 18 dødsulykker
Region Midt: 1 av 33 dødsulykker
Region Vest: 2 av 36 dødsulykker
Region Øst: 6 av 55 dødsulykker
Region Sør: 3 av 67 dødsulykker
Hele landet: 19 dødsulykker

Kilde: Nasjonal årsrapport for ulykkesanalysegruppenes arbeid i 2006, Veidirekotoratet

Ingen kommentarer: