tirsdag 15. april 2008

Nei til Frontkollisjoner møter Samferdselsministeren i Tromsø ang. midtsikring på ulykkesveiene i Norge


Samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Møte med samferdselsministeren kom som et resultat av Nei til Frontkollisjoners seminar i Stavanger 5. mars 2008. Konklusjonen etter seminaret var "Det aller sikreste virkemiddel mot dødsulykker eller alvorlige skader i trafikken er at det blir satt om fysiske midtrekkverk for å midtsikre de mest utsatte veiene."

Nei til Frontkollisjoner overbrakte sitt ønske direkte til samferdselsministeren om at hun tar initiativet til et nytt oversiktskart for Norge. Foreningen ønsker at dette veikartet skal vise de veistrekningene der det i dag skjer ulykker og der det er mulig å sette opp midtrekkverk uten å gå til utvidelse av veibredden. I tillegg ønsker foreningen på samme kart å tegne inn ulykkesveier der det skal settes opp midtrekkverk, men der veien da må utvides.

- Vi setter pris på at samferdselsminister Liv Signe Navarsete tar tak i dette og setter så stor fokus på saken. Utgangspunktet er like enkelt som det er tragisk - vi må redusere antall drepte og skadde i trafikken med de mulige virkemidler vi har - midtsikring av de mest utsatte veier, uttaler foreningen på Nei til Frontkollisjoners internettsider.

- Jeg var veldig glad for at samferdselsminister Liv Signe Navarsete deltok 5. mars, og vi ønsker dialog og samarbeid med våre politikere for å få sikret våre veier på en best mulig måte, sier styreleder biskop Tor Berger Jørgensen.

Programmet for møte 16. april

Vi venter i spenning på resultatat av dette møtet. Kanskje er dette startet på et positivt samarbeid med en handlingsdyktig regjering som vil bidra med å sette inn et effektivt tiltak mot frontkollisjoner på norske veier.

Ingen kommentarer: