fredag 16. mai 2008

Regjeringen viser liten vilje til å ville redde liv i trafikken!


Nullvisjon? Sier ingenting, ser ingenting og hører ingenting!

Revidert Nasjonalbudsjett ga desverre ikke noe nye håp for alle de som kommer til å bli drept i frontkollisjoner i år, eller for pårørende som blir sittende igjen med smerter og savn. Regjeringen viser svært liten vilje til å imøtekomme de forventninger og ambisjoner som samferdselsminister Navarsete har for å kunne nå sine mål i trafikken, nullvisjonen. Et mål om null drepte og null skadde. Antall drepte i frontkollisjoner har økt de siste årene, og inneværende år starter desverre ikke noe bedre. Over 100 personer kommer til å bli drept i frontkollisjoner!

- Vi vet at midtdelere redder liv. Siste tydelige eksempel på dette fikk vi i forrige uke på E6 nord for Steinkjer, der fysiske midtdelere mest sannsynlig reddet livet til over 20 busspassasjerer da sjåføren fikk et illebefinnende. Samtidig registerer vi nok en dødsulykke i en frontkollisjon på E6 i Østfold idag. Dette viser at veier med midtdelere redder liv.

Dette står igjen i grell kontrast til Regjeringens innsats når det gjelder å få utplassert flere km med midtdelerer på våre stam- og riksveier. Ifjor bevilget de penger til kun 9 km, og iår til 10 km. Dette viser med klar tydlighet at det ikke finnes større vilje i Regjeringen til å omsette sine egne fine ord til praktisk politikk, nemlig ønsket om å få ned antall drap i trafikken.

Ingen kommentarer: