søndag 1. juni 2008

Fra idag, 1. juni starter prøveordning med modulvogntog på inntil 25,25 meter

Fra 1. juni 2008 er det tillatt med bruk av kjøretøy inntil 25,25 meter og inntil 60 tonn på enkelte vegstrekninger i Norge. Prøveordningen varer frem til 1. juni 2011.

Bakgrunnen for ordningen skal være å finne ut om slike vogntog kan gi en mer effektiv og miljøvennlig godstransport på noen få strekninger med god standard. Da strekningene ble valgt, ble det lagt vekt på å få til prøveordningen i ulike deler av landet og at det ble lagt til rette for transport fra riksgrensa og fram til terminal.

Prøveordningen vil bli evaluert for å se virkningen på trafikksikkerhet og miljø. Det vil være et viktig grunnlag for å avgjøre om ordningen skal fortsette etter prøveperioden. Prøveordningen kan også helt eller delvis avsluttes i prøveperioden dersom erfaringene undervegs gjør det nødvendig.

I utgangspunktet gjelder alle krav i kjøretøyforskriften også for modulvogntogene. I tillegg innføres det særlige tekniske bestemmelser for modulvogntog med lengde inntil 25,25 m og totalvekt inntil 60 tonn.

Så blir spørsmålet om våre veier holder en god nok standard for slike lange og tunge vongtog?

Les også: På disse veistrekningen er tillatelsen gitt

Ingen kommentarer: