onsdag 18. februar 2009

Statlig veitilsyn kan spare menneskeliv i trafikken

Et regjeringsoppnevnt utvalg foreslår at det opprettes et selvstendig statlig veitilsyn for veiinfrastruktur. Mandag den 16. februar la den regjeringsoppnevnte gruppens leder, lærer og tidligere stortingsrepresentant fra senterpartiet Jorunn Ringstad, frem gruppens flertallsforslag for samferdselsminister Liv Signe Navarsete, meldte VG

I dag finnes det ingen uavhengig myndighet som undersøker om veimyndighetene gjør jobben sin når de bygger veier, bruer og tunneler. Men utvalget mener et veitilsyn kan redde mange liv i trafikken.Bakgrunnen for utvalgets forslag om et eget veitilsyn er antallet skadde og drepte i trafikken, som gjør veitrafikken til den største risikoen for transportsektoren.

Analyser viser at et vesentlig antall ulykker med drepte og skadde kan kunne vært unngått med bedre infrastruktur», heter det i NOU-en.
Flertallet mener at et eget veitilsyn vil kunne gi staten mer tillit og troverdighet med en rolle som uavhengig tilsynsmyndighet for sikkerhet på veiene våre.

Dette er en ganske sterk kritikk av dagens system, samtidig som dette er klare signaler på at noe må gjøres. Og det må handles raskt!

Vi kan ikke godta et system som ikke klarere kommer med signaler og initativer til bedre sikkerhet på våre veier. Liv Signe fra Senterpartiet sitter som samferdselsminister i en regjering ledet av APs Jens Stoltenberg. Regjerningen med Liv Signe utnevnte ny leder av Statens vegvesen, etter at forrige leder måtte gå etter Hanekleivtunellen(der det heldigvis ikke gikk liv). Den nye lederen av Statens vegvesen er tidligere minister i en Arbeiderpartiregjering, nemlig Terje Moe Gustavsen.

Jeg har stor tillit til medarbeiderne i Statens vegvesen, som planlegger og jobber ute på veiene. Men "bukken og havresekken" ringer litt for sterkt i mine ører når det gjelder dagens system.

Les også: Behov for sjølvstendig tilsyn for veginfrastrukturen – skal utgreiast

Ingen kommentarer: