onsdag 18. februar 2009

Togpassasjerer på Østlandet blir NTP vinnere

Ifølge VG blir planen for perioden fram til 2019 lagt frem i mars. Regjeringen foreslår store tiltak for jernbanedriften mellom Oslo og de største byene rundt. Satsingen på nye bilveier blir derimot mindre, pengene skal i stedet brukes til vedlikehold av eksisterende veier.

Det er togstrekningene Oslo-Halden, Oslo-Skien og Oslo-Lillehammer som kan vente seg et kraftig løft. I dag utgjør disse linjene et såkalt intercity-triangel rundt hovedstaden hvor det bor 2,4 millioner mennesker. I dag gjennomføres det årlig 3,7 millioner reiser, utenom lokaltrafikken i Oslo, i dette området.

Regjeringen vil gi NSB mer midler til å kjøre tog for, men sier samtidig at det ikke vil bli noen satsing på lyntog de neste ti årene. Nybygging skal derimot planlegges med tanke på at slike tog skal kunne kjøre på disse toglinjene i fremtiden.

For veitrafikken skal en del penger brukes på sikkerhet. Målet er at antall trafikkdrepte skal ned med en tredel innen 2020.

Forslaget som jeg var med å levere, som medlem av transportplanens referansegruppe, om å skulle ha som mål å få opp fysiske midtdelere på 85% av våre 2/3 felts veier med en ÅDT fra 4000 og opp, innen planperioden, ble omformet av Statens vegvesen til å inneholde et forslag om fysiske midtdelere med trafikk over 8000 kjøretøy.

Jeg er meget spent på hva dagens regjering mener med sin nullvisjon. Mener vi virkelig at det er offensivt nok å skulle ha som mål at innen 2020 (først) skal klare å komme ned med (bare) en tredel? Jeg syn det er helt forkastelig å faktisk planlegge med å skulle ha drepte på våre veier. Vi vet vi gjør feil, vi vet folk kommer til å bli lemlestet og drept når de beveger seg på veien.

Men å planlegge med noe slikt er grotesk!

Ingen kommentarer: