lørdag 7. mars 2009

Trygg Trafikk kaster terning

Venstre og statsminister Jens Stoltenbergs Arbeiderparti får
kun 3 på terningkastet fra Trygg Trafikk.


Det var under foredraget «I hvor stor grad bidrar de ulike partienes politikk til sikrere veitrafikk?» at distriktsleder Bård Morten Johansen i Trygg Trafikk ga alle partiene terningkast for sin satsning på sikkerhet i veitrafikken.

Dette fikk partiene:
Frp: 2
V: 3
AP: 3
SP: 4
SV: 4
H: 5
Krf: 6

Johansen sier til ABC Nyheter etter foredraget at han ble overrasket over at Frp kom så dårlig ut, men at det var en del ting i partiprogrammet som trakk kraftig ned.

- Det gjelder blant annet synet på en del faglige spørsmål, som jeg ikke deler. Det gjelder for eksempel fartsgrensevalg og slike ting. De ønsker for eksempel sterkt å satse på firefelts motorvei. Trafikksikkerhetsmessig hadde det vært veldig bra, men vi vet jo at det er lite realisme i det, og at man ville fått mer sikkerhet for pengene ved å bygge en såkalt 2+1-vei over lengre strekninger.

- Det er en rekke tiltak hvor både sikkerhet og miljø kan bli ivaretatt. Hvis du for eksempel ønsker en begrensning i biltrafikken, som jo vil gi en reduksjon i trafikkulykker, vil det ta veldig lang tid. Det å flytte folk over fra vei til bane er også gode tiltak, men det er veldig langsiktige tiltak. Mens vi venter på det, dør og skades folk på veien.

Ifølge Johansen reagerer de også negativt på at Frp hevder at det ikke er noen direkte sammenheng mellom økte fartsgrenser og ulykker. Frp har også sagt at de vil ha fartsgrenser på mellom 80 og 100 kilometer i timen på riksveier, noe Trygg trafikk mener vil føre til flere ulykker.

Man kan jo stille spørsmål ved kompetansen til Trygg Trafikks Johansen når det gjelder disse terningene. Iflg. Sandberg i Frp (leder i transport- og kommunikasjonskomiteen) har Johansen med referanse til programposter som ikke eksisterer i deres program.

Krf har fått hele 6 på terningkastet - og da stiller jeg spørsmål ved de 2 periodene under Bondevik, hva ble gjort da når det gjelder feks utbygging av fysiske midtdelere for å komme drapene i frontkollisjoner til livs.

Krf-politikeren Jan Sahl smiler fornøyd over å få 6 på terningkastet:
- Det var veldig gledelig å oppleve at det vi har jobbet med i løpet av denne perioden, som er å få opp et program som har et hovedfokus på trafikksikkerhet, det har Trygg trafikk oppdaget, og det synes jeg er utrolig bra.

- Når vi har fått en ulykkesstatistikk som på nytt er stigende, har vi et ansvar som politikere å snu den trenden. Det er årsaken til at vi har satt trafikksikkerhet på topp i forhold til hvordan vi vil bruke de midlene som vi skal forvalte i ti år fremover, når Nasjonal transportplan blir lagt frem.
På spørsmål om dette er fortjent, svarer Sahl:
- Jeg vil ikke sette meg på noen høy hest her, men vi har alle et stort ansvar for at vi har fått en økning innenfor trafikksikkerhet. Men når Trygg trafikk sier vi har de beste formuleringene, så tar jeg det til meg med glede.

Jeg venter med spenning på forslaget fra regjeringenes Nasjonal transportplan og Krf og Jan Sahls oppfølgning i forbindelse med Stortingets behandling av denne planen. Jeg forventer mye etter 6 på terningkastet.

Les også:
Nasjonal veikonferanse endte i budrunde fra stortingspolitikerne ang. Nasjonal Transportplan 2010-2019
Stortinget dømt til 10 millioner i bot etter frontkollisjon E6
2 skadet i frontkollisjon på E18 mellom Porsgrunn og Larvik
Krf har funnet plass til 30 mill ekstra i forhold til regjerningen

Ingen kommentarer: