mandag 2. mars 2009

Det er på tide at intensjonene i Veiloven oppfylles


- Det er på tide at intensjonene i Veiloven oppfylles, sier Vilrid Femoen og Øyvind Solberg Thorsen fra Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV). Og jeg kunne ikke vært mer enig. Det er på tide at vi tar veiloven og ikke minst trafikksikkerheten på alvor.

Den ferskeste oppdateringen viser at 56 prosent av i alt 8580 stamveikilometer i Norge får stempelet «ikke brukbar standard» av Statens vegvesen. Bare 5 prosent, 430 kilometer, får «fullgod standard».

–Det er på tide at folket nå blir hørt. Gode veier er samfunnsøkonomisk lønnsomt, det er viktig både for Distrikts-Norge og byene, det gavner næringslivet og det virker positivt på sysselsetting, helse og miljø, sier Vilrid Femoen, leder for politikk og strategi i OFV til Aftenposten.


Jeg viser blant annet til mitt blogginnlegg igår i forbindelse med frontkollisjonen på E6 ved Vinstra igår, hvor bare kostnadene i forbindelse med denne type ulykker, i perioden 2000 til oktober 2007 er beregnet å ha kostet over 63 milliarder kroner. Løsningen på denne utfordringen er enkel - fysisk midtdelere. Dette må selvsagt gjøres i forbindelse med utvidelser av våre stam- og riksveier der dette er nødvendig for å sikre fremkommenlig og bra flyt, for å sikre mindre utslipp.

Nå er det like før vi kommer til et nytt stortingsvalg, og vi vil i ukene fremover helt sikkert få høre lingnende utspill som kommer fra vår samferdselsminister idag. Hun slakter i dagens aftenpost veisatsingen de siste 30 årene. - Vi har sakket akterut, og samferdselsdebatten har nesten vært fraværende, sier hun.

Dette er noe som mange har hevdet i mange år nå, fra Boge til andre samfunnsvitere. Vi trenger ikke å gå lengre enn å heve blikket over til vårt nærmeste naboland, Sverige for å konstatere dette triste fakta. Trist fordi det rammer 1000 uskyldige liv unødvendig, enten i form av drap i trafikken eller alle lemlestede liv. I tillegg til de samfunnsøkonomiske "tilleggsutgiftene" bedrifter og selskap har i form av lengre transportveier og økte kostnader.

Nå er det på tide at Stortinget setter seg ned og kommer fram til et forlik når det gjelder vår infrastruktur. Vi må evne å løsrive våre utfordringer fra de årlige statsbudsjettene. Løsrive Statens vegvesen fra dagens politiske system, slik at de står friere til å både komme med innspill, evne å se utover dagens snevre rammer for nasjonal transportplan som dagens politikere har lagt. Skal vi evne å møte morgendagens utfordringer MÅ vi møte morgendagen i et mer moderne samfunn enn dagens infrastruktur gir oss muligheter til.

Se videosnutten fra TV2s Landsting der jeg tar opp spørsmålet ang frontkollisjoner med vår statsminister, Jens Stoltenberg.

VG
TV2

Ingen kommentarer: