lørdag 25. juni 2011

16 nye fartøy - 16,8 mrd. kroner


Regjeringen foreslår å kjøpe inn 16 nye redningshelikoptre til en prislapp på ca på 16,8 mrd. kroner.

Regjeringen besluttet fredag formiddag å videreføre arbeidet med anskaffelsen av nye redningshelikoptre. Går alt etter planen, behandles saken i Stortingets høstsesjon 2011. Til sammen er det snakk om gå til anskaffelse av inntil 16 nye søk- og redningshelikoptre som erstatning for dagens Sea King-redningshelikoptre.

Redningshelikoptertjenestens ivaretar en viktig samfunnsoppgave som søk, redning, luftambulanse og andre viktige samfunnsoppgaver. Og en nasjon som mange mener "flyter" over av inntekter fra Nordsjøen bør selvsagt ta seg råd til en slik investering som dette er.

Ingen kommentarer: