mandag 22. august 2011

Bilbeltekontroll - Bilistene tar ansvar


Usikret veg med skilt fra bilbelte-kampanjen
Sist uke kunne du regne med å bli stoppet av kontrollører fra Statens vegvesen. Fredag startet en landsomfattende bilbeltekontroll. Kontrollørene sjekket også om du har med førerkort og vognkort.
Tallene viser nå at hele 98,2 % av totalt 86.000 bilister brukte bilbelte.
Iflg. Agderposten ble 18.000 stoppet og kontrollert i region sør i løpet av en 10 dagers periode.
Vi vet at selvom mangelen på bruk av bilbelter ikke er årsaken til ulykkene, så kan bilbelte være med på å redde liv om du skulle havne i en trafikkulykke.
Det er gledelig å se at bruken av bilbelte er så høy, og dette kan tyde på at kampanjene for bruk av bilbelter når sitt publikum, og ikke minst tas til etterretning når man er ute å kjører på norske veger.

Landsdekkende tall
Innenfor tettbygd strøk:
  • Antall kontrollerte biler 47 000
  • Antall ilagte gebyr 1092
Utenfor tettbygd strøk:
  • Antall kontrollerte biler 39 200
  • Antall ilagte gebyr 458
La oss håpe dette inspirerer våre bevilgende myndigheter til å gjøre en større innsats innenfor sitt ansvarsområde, å sikre flere av våre høgtrafikerte veger til en sikkerhetsstandard som står i stil med andre områder av vårt samfunn. Hvert enkelt menneskeliv er like mye verdt!

Ingen kommentarer: