fredag 9. september 2011

Ikke rart 68% frykter frontkollisjoner

Når nær 45% av alle drepte og hardt skadde på riksvegnettet blir drept eller hardt skadd i frontkollisjoner.


Og andelen som blir drept  eller hardt skadd i frontkollisjoner ligger på over 50% på følgende veger:

  • E18/E39 Oslo-Kristiansand-Stavanger 
  • E6 Oslo-Trondheim
  • E16 Sandvika-Bergen
  • Rv 5 Lærdal-Florø


(hele 68 prosent av de 800 spurte i en Respons-undersøkelse (2009) gjort for TrygVesta sier at de er engstelig for å kollidere front mot front med møtende bil og 66 prosent  å kollidere med trailer.)

Ingen kommentarer: