torsdag 23. april 2015

Tre av 10 omkomne førere var påvirket

GJENGANGERE BRYR SEG IKKE: Geirr Tangstad-Holdal i organisasjonen Nei til frontkollisjoner mener inndragelse av kjøretøy burde være straffen for gjengangere i trafikkovertredelser. En 35-åring ble i mai dømt for 44 fartsoverskridelser. (Foto: skjermdump fra TV2.no)
En ny svensk VTI-undersøkelse av bilførere drept i trafikken viser at det er flere personer som hadde narkotikabaserte legemidler i blodet sammenlignet med andre illegale rusmidler. Flere en med vanlig alkohol. Totalt, i underkant av en tredjedel av sjåførene har vær påvirket av noen form for rusmiddel på tidspunktet for ulykken.

Det er velkjent at drikking og kjøring er en stor trafikksikkerhetsproblemer, og det har vært en rekke svenske og norske studier på gruppen av sjåførene. Rusmidler og legemidler i trafikken, derimot blitt studert i langt mindre grad.

I Sverige har de derfor gjennomført en studie nå for å se hvor omfattende tilstedeværelse av alkohol, narkotika og legemidler, samt kombinasjoner av disse stoffene.Studien inkluderer også hvilke typer narkotika og legemidler som oppstår og om disse skiller mellom påvirkning av alkohol og ikke alkohol-påvirkede sjåfører og hvordan bakgrunnsvariabler som kjønn, alder og type ulykke forskjellig.


Resultatene viser at narkotiske stoffer er påvist i over 8 prosent og ulovlige rusmidler i 6 prosent av sjåførene. Og alkohol var til stede i nesten 22 prosent av sjåførene. På litt over 5 prosent av førerne var mer enn én type stoff.


Denne analysen viser også at førere som har tatt alkohol eller narkotika er forskjellig fra edrue førere når det gjelder alder, kjønn og ulykkes tid. De som har inntatt legemidler handler på den annen side mye likt de edru sjåfører i forhold til disse variablene.


Dessverre finnes det ingen tall på hvor mange av disse sjåførene som ruset seg, som kjørte uten førekort som jeg vet om. Men vi har sett fra noen nyhetssaker fra norske trafikkulykker, at det både har vært førerer med gjentatte foretredelser og som har vært fratatt førekortet.

Les også: 
TV2.no: - Bilen burde vært beslaglagt

NRK.no: - Politiet må få narkometer snarest

Regjeringen: Nye regler for kjøring med annen rus en alkohol 
VTI-Pressrum: Tre av tio omkomna förare var påverkade
NRK.no: Politiet i Hedmark og Oppland: To av tre fyllekjørere er ugifte menn

Ingen kommentarer: