søndag 19. april 2015

Obduksjon av alle som dør i trafikkulykker

Det er med stor overraskelse vi leser på nrk.no at samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen venter på en ulykkesrapport for å sette igang med arbeidet med å obdusere trafikkdrepte. Motorførernes Avholdsforbund (MA) sier nå at de vil ha på plass en lovhjemmel i veitrafikkloven for rettsmedisinsk obduksjon av alle som dør i trafikkulykker.


Allerede i desember 2012 fikk vi gjennom media beskjed fra samferdselsdepartementet om at trafikkdrepte skulle obduseres. Samferdselsdepartementet opplyste at bakgrunnen for å vurdere muligheten for obduksjon av alle drepte i vegtrafikken er en tilråding fra Statens Havarikommisjon for Transport. Det ble da utalt fra departementet: Ved å obdusere alle som omkommer i trafikken, håper samferdselsdepartementet å få ned dødstallene.
–Målet vil være å få et så presist bilde som mulig, av hva som er årsak til vegtrafikkulykker, sa kommunikasjonsrådgiver i departementet, Merete Jebsen da til TV 2.

Samferdselsdepartementet tok i 2012 utgangspunkt i at det i gjennomsnitt omkommer 183 personer i trafikken årlig. Prisen for å obdusere disse vil komme på omlag åtte millioner kroner årlig. Mao vi snakker om småpenger i forhold til kostnadene ved trafikkdøden hvert år - som ifølge TØI ligger på mellom 26-32 milliarder fra år til annet.

Et eksempel: 10. september 2010 frontkolliderte en personbil med en trailer på E39 ved Søgne i Vest-Agder. Bilen hadde fått skrens i en sving og havnet over i motgående kjørefelt. Sammenstøtet var så kraftig at både føreren av bilen og hans tre passasjerer omkom. Åtte timer etter ulykken tok politiet prøver av føreren. Disse viste at han hadde 1,27 i promille under kollisjonen. Dette ble også publisert av media.

Mandag 19. november 2012 presenterte Statens Havarikommisjon for transport (SHT) sin rapport om ulykken. SHT undersøkte hva føreren hadde gjort i timene før ulykken, ble de usikre på om resultatene av promilletesten kunne være riktig. De ba Folkehelseinstituttet foreta nye analyser av prøvene. I rapporten skriver SHT:

«Resultatet fra prøvene viste at føreren ikke hadde inntatt alkohol før han døde, men at alkoholen var dannet i kroppen i tidsrommet fra føreren døde til prøvene ble tatt.»

- Denne saken viser i klartekst hvorfor det er viktig med obduksjoner av alle som omkommer i trafikken. Hvis ikke SHT hadde bedt om en ny analyse, ville vi og de nærmeste pårørende sittet med et helt feil inntrykk av årsakene til ulykken, og slikt kan vi ikke selvsagt ikke akspetere. Smerten ved å miste noen av sine nærmeste er kolossal, om det i tillegg skal bli tillagt feilaktige opplysninger om årsaker til tragedien, gjør det bare vondt verre!

Dette har også tidligere blitt reist som et ønske i dybdeanalyserapporter. Blant annet av Region Sør i deres årsrapport om Dybdeanalyse av dødsulykker 2008, side 72 og 73.

Vi vet at obduksjoner gir mange opplysninger om alle helsemessige forhold. Dette kan gi kunnskap om hvorfor ulykken skjedde. Det kan fortelle hvilke skader personen fikk i ulykken, samt hvordan og hvorfor de oppstod.

I Sverige obduseres alle som dør i trafikken. I Norge gjøres dette når personer omkommer i lufttrafikken. På veiene er det imidlertid en annen praksis. Slik kan vi ikke fortsett med å ha det!

Vi forventer nå at samferdselminister Solvik-Olsen straks får på plass en lovhjemmel i veitrafikkloven for rettsmedisinsk obduksjon av alle som dør i trafikkulykker.

TV2 Nyhetene desember 2013: Samferdselsdepartementet: Alle trafikkdrepte skal obduseres

Ingen kommentarer: