onsdag 15. april 2015

E39 og veiselskap

KrF, H, V og Frp feiret tirsdag enighet om veireformen på Stortinget. Foto: skjermdump fra aftenbladet.no
Strekningen Søgne-Ålgård er nevnt i gjeldende Nasjonal transportplan (NTP), hvor den rød/grønne regjeringen valgt bort en helheltlig møtefri strekning, samt firefelts vei.

 "- Dette kan ikke være et ønske-prosjekt, men en konkret vei som blir bygget. Hvilke strekninger som får to eller tre felt vil avgjøres av trafikken. Der vi ikke bygger to løp for tunneler skal vi legge til rette for dette slik at det andre løpet kan åpnes når trafikkmengden blir stor nok, sa Statssekretær i Samferdsledepartementet Geir Pollestad i mars 2013 til Avisen Agder, og den 12. april 2013 blir det bekreftet i Nasjonal Transportplan, og da uten øremerkede midler.

Gårdagens nyhet i forbindelse med veiselskap er både et ja til en møtefri firefelts vei på hele strekningen, og er også å betrakte som en forskuttering og framskyndelse av prosjektet.

Riktignok betinger det at det nye veiselskapet innfrir og at det ikke nedprioriterer strekningen. Selskapet skal nemlig selv bestemme hva, når og hvordan innenfor tildelt portefølje.

- Selskapet må her gjøre en faglig vurdering av hvordan vi kan bygge ut veiene mest effektivt og billig. Da er det også opp til selskapet å vurdere hvor de vil begynne, sier Solvik-Olsen

Tidligere snorklipping?
Grøvan sier til Aftenbladet at han er usikker på om E39-strekningen kan realiseres kjappere.

- Jeg skal være litt forsiktig å si når man kan klippe snoren, men jeg vet hvert fall at man nå går i gang. Man er godt i gang med kommunedelplaner nær Kristiansand, og det er også ting på gang lenger vest.

Oppfordre kommunene til å gjøre seg ferdig planleggingsarbeidet
- Jeg vil oppfordre kommunene til å gjøre seg ferdig planleggingsarbeidet slik at man er klar når det nye veiselskapet står klar til å håndtere prosessen videre, sier Grøvan til Aftenbladet.

Ingen kommentarer: