fredag 28. mars 2008

Nullvisjonen - fra prat til praksis?

Ingen enkeltfaktor forårsaket Bourbon Dolphin-forliset. En rekke uheldige omstendigheter var årsaken, slår granskingskommisjonen fast. Det melder NTB. Les mer: - Ingen enkeltfaktor førte til Bourbon Dolphin-forliset

En representant fra Norges Rederiforbund uttalte i ett felles møte som vi begge deltok i, at hadde vil latt det samme skjedd til sjøs som i veitrafikken, hadde vi beordret stopp i all sjøtrafikk. Han refererte da til alle frontkollisjonene som ikke ble tatt mer på alvor enn at regjeringen ifjor bevilget penger til 9 km fysisk midtdelere og 10 km i år. Ifjor ble 127 mennsker drept i frontkollisjoner.

I Nasjonal Transportplan gjelder fortsatt «Nullvisjonen». Det ambisiøse målet om at antallet trafikkdrepte eller livsvarige skadde skal bli null.

Hvor realistisk en slik målsetting er, kan selvfølgelig diskuteres. Visjonen er likevel viktig og riktig. Den forteller oss alle at trafikkulykker har enorme kostnader, for samfunn og enkeltindivid.

Et av resultatene fra «Nullvisjonen» er at også biltrafikken har fått sin egen havarikommisjon. Men det ser foreløpig ut til at de anbefalingene som har kommet fra havarikommisjonen forblir en enbefaling i nok et dokument som støver ned i et arkiv et sted. Havarikommisjonen for veitransport ser ikke ut til å ha samme gjennomslagskraft som feks i lufttrafikken. Dette er svært urovekkende.Mange faktorer er selvsagt med på å skape trafikkulykker. Når det gjelder sjåførens ansvar kan det være faktorer som: Høy fart, kjøring i rus,ikke tilpasse farten til vanskelige kjøreforhold, manglende bruk av bilbelter er typiske årsaker når det går galt.

Ifølge meldinger fra Trygg Trafikk og Statens vegvesen i sakens anledning mener de at det felles for alle faktorer som kan skape ulykker, er at den enkelte sjåfør kan påvirke og motvirke det som skaper ulykker.

Samtidig bør det ikke være noe tvil om at et sikrerer veimiljø på våre veier, som tar høyde for de største antall gjentagende ulykker, kunne mange drepte og lemlestede liv vært spart. Her ligger ansvaret hos våre myndigheter, både de politiske og utøvende myndigheter i samferdselsektoren.
Studier viser at de aller fleste vurderer seg selv som kompetente og gode sjåfører. Dessverre har denne optimismen en bakside når vi sitter bak rattet. Vi kjører fortere, er mindre forsiktige og skaper oftere ulykker. I en nasjon hvor selvsikkerheten for øyeblikket er på bristepunktet og samtidig som vi har en av de dårligste veistandardene i vestlig verden, er det kanskje ikke så rart at det smeller oftere? Slik som du kan lese om her: Fastklemt etter kollisjon med lastebil.

Ingen kommentarer: