søndag 18. mai 2008

Behovet for stramt budsjett dreper!

Reddet av midtdeler: Bussjåfør Per-Ragnar Berslid kan ikke begripe at regjeringen og samferdselsministeren nøler med å bygge flere midtdelere.
Fredag den 16. mai kunne VG melde at Regjeringen sier nei til å bevilge 27 millioner kroner gjennom RNB (revidert nasjonalbudsjett).
Etter en alarmerende økning i trafikkdøden hittil i år, krevde AP,SV og Sps medlemmer i Stortingets transportkomité at det ble satset på strakstiltak for å sikre disse veiene.
Samferdselsministeren Navarsete: Behovet for stramhet i budsjettet gjorde at vi måtte si nei.
På ekisterene veier blir det bygget 10 km ny midtdelere i år, mens behovet er enormt mye større. I Sverige bygger de mellom 200-350 km hvert år!
I overkant av hundre kilometer med midtrekkverk er bygget siden 2000. Statens vegvesen har bedt om det femdobbelte, til en samlet kostnad på nærmere fem milliarder kroner. I 2006 kunne 34 dødsulykker vært avverget eller fått mindre alvorlig utfall, hvis veibanen hadde vært fysisk delt.
Regjeringen tar på seg et stort ansvar!!
Sikkerheten på veiene er ikke den samme som på jernbane og i luften!

Ingen kommentarer: