tirsdag 20. mai 2008

Økt trafikk på nye E39


Trafikken på ny E39 Lyngdal-Kvinesdal aukar etter opninga i 2006.

I dag varierar trafikken frå 3850 biler i døgnet på første del av strekninga austfrå i Lyngdal til 5718 biler i døgnet lengst vest mot Flekkefjord grense. Det er 10-20 prosent meir trafikk enn på den gamle E39 gjennom Kvinesdal før vegopninga 30. august 2006. Ved Gluggevann på
gamle E39 var døgntrafikken i 2001 3000 bilar. I dag går det i snitt 3850 biler i døgnet på ny E39 mellom Handeland og Opofte. Trafikken vidare på ny E39 frå Opofte til Fedaheitunnelen
er nå i snitt 4475 bilar i døgnet. Trafikken frå Fedaheitunnelen til Svindlandstunnelen er på 5720 bilar i døgnet. Siste oppdaterte trafikkteljing frå ”gamlevegen” i Kvinesdal frå
2005 viser at det gikk om lag 4550 bilar i døgnet på Øyesletta. Mens trafikken på ny E39 telles kontinuerlig er det på gamle E39 i nå bare periodiske teljingar. Etter planen skal nye trafikkteljingar langs gamle E39 på Øyesletta og gjennom Liknes igjen gjerast i 2009.

Ingen kommentarer: