fredag 9. mai 2008

Du skal ikke tåle så inderlig vel........
For noen dager siden mottok jeg denne eposten fra et styremedlem i Nei til Frontkollisjoner:

Kjære venner:

Arnulf Øverland skrev som kjent: ”Du må ikke tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer deg selv”. Noen tror derfor at vi siterer ham i vårt slogan. Men det gjør vi jo ikke. Vi har ikke kopiert ham, men vi har latt oss inspirere. For vi sier jo:


"Du skal ikke tåle så inderlig vel den trafikkulykke som ENNÅ ikke har rammet deg selv”.

Og det er noe helt annet. Det understreker det dynamiske perspektivet. Vi må handle i dag for ikke å bli rammet i morgen.

Allikevel slår det meg jo at vi, som Øverland, strever med å få folk til å våkne. Vi trues jo ikke av de samme farer som han hadde i tankene. Men trafikkdøden rammer jo grufullt, meningsløst og forferdelig.

Og vi har en medisin som vi kjenner, som vi har råd til å benytte, men som vi ikke benytter. Dette til tross for at det er samfunnsøkonomisk lønnsomt!

Og når Samferdselsministeren igjen og igjen understreker: ”At det ikke bare må fokuseres på midtskillere, at vi må ”beholde bredden” og fokusere minst like meget på å:

· Overholdelse av fartsgrenser

· Bruke sikkerhetsutstyr

· Kjøring i påvirket tilstand

· Kjøretøyparkens tilstand

· Trafikkopplæringen.

Da siterer hun i virkeligheten fra grunnlagsdokumentet: Mulighetsstudien av 06.08.2007, der denne opplistingen er hentet fra.

For i denne studien er det først som det siste momentet man kommer til:

· ”Sikkerhetsmessig tilstand på vegnettet”.

Altså:

Begriper ikke våre myndigheter at det er å sove når man i dette grunnlagsdokumentet baserer sin planlegging på en trafikkvekst på bare 18% i perioden 2007 til 2020?
Begriper ikke våre myndigheter at vi kan iverksette tiltak rettet mot de fem førstenevnte momentene ovenfor ”over natten” (eksempel: tredobling av gebyr for ikke å bruke sikkerhetsbelte) mens det tar årtier å oppgradere veinettet?
Hvor lenge skal våre myndigheter fortsette å sove?
Mangler det dynamiske perspektivet totalt?

Ha en god dag, de som kan.

Trygve

Du må ikke sove!
Jeg våknet en natt av en underlig drøm,
det var som en stemme talte til meg,
fjern som en underjordisk strøm -
og jeg reiste meg opp: Hva er det du vil meg?
- Du må ikke sove! Du må ikke sove!
Du må ikke tro, at du bare har drømt!

Igår ble jeg dømt
I natt har de reist skafottet i gården.
De henter meg klokken fem imorgen!

Hele kjelleren her er full.
og alle kaserner har kjeller ved kjeller.
Vi ligger og venter i stenkolde celler,
vi ligger og råtner i mørke hull!

Vi vet ikke, hva vi ligger og venter,
og hvem der kan bli den neste, de henter.
Vi stønner, vi skriker - men kan dere høre?
Kan dere absolutt ingenting gjøre?

Ingen får se oss.
Ingen får vite, hva der skal skje oss.
Ennu mer:
Ingen kan tro, hva her daglig skjer!

Du mener, det kan ikke være sant,
så onde kan ikke mennesker være.
Der finnes da vel skikkelig folk iblant?
Bror, du har ennu meget å lære!

Man sa: Du skal gi ditt liv, om det kreves.
Og nu har vi gitt det - forgjeves, forgjeves!
Verden har glemt oss! Vi er bedratt!
Du må ikke sove mer i natt!

Du må ikke gå til ditt kjøpmannsskap
og tenke på hva der gir vinning og tap!
Du må ikke skylde på aker og fe
og at du har mer enn nok med det!

Du må ikke sitte trygt i ditt hjem
og si: Det er sørgelig, stakkars dem!
Du må ikke tåle så inderlig vel
den urett som ikke rammer deg selv!
Jeg roper med siste pust av min stemme:
Du har ikke lov til å gå der å glemme!

Tilgi dem ikke; de vet hva de gjør!
De puster på hatets og ondskapens glør!
De liker å drepe, de frydes ved jammer,
de ønsker å se vår verden i flammer!
De ønsker å drukne oss alle i blod!
Tror du det ikke? Du vet det jo!

Du vet jo, at skolebarn er soldater,
som stimer med sang over torv og gater,
og oppglødd av mødrenes fromme svik,
vil verge sitt land og vil gå i krig!

Du kjenner det nedrige folkebedrag
med heltemot og med tro og ære -
du vet, at en helt, det vil barnet være.
du vet, han vil vifte med sabel og flagg!

Og så skal han ut i en skur av stål
og henge igjen i en piggtrådvase
og råtne for Hitlers ariske rase!
Du vet, det er menneskets mening og mål!

Jeg skjønte det ikke. Nu er det for sent.
Min dom er rettferdig. Min straff er fortjent.
Jeg trodde på fremgang, jeg trodde på fred,
på arbeid, på samhold, på kjærlighet!
Men den som ikke vil dø i flokk
får prøve alene, på bøddelens blokk!

Jeg roper i mørket - å, kunne du høre!
Der er en eneste ting å gjøre:
Verg deg, mens du har frie hender!
Frels dine barn! Europa brenner!

Jeg skaket av frost. Jeg fikk på meg klær.
Ute var glitrende stjernevær.

Bare en ulmende stripe i øst
varslet det samme som drømmens røst:
Dagen bakenom jordens rand
steg med et skjær av blod og brann,
steg med en angst så åndeløs,
at det var som om selve stjernene frøs!

Jeg tenkte: Nu er det noget som hender. -
Vår tid er forbi - Europa Brenner!

Arnulf Øverland
Den røde fane, 1937

Ingen kommentarer: