onsdag 7. mai 2008

Hvilken veistandard skal gjelde på Europavei 6?


Utforkjøring ved Fustvatnet i Vefsn. (E6), Foto: Svein Reinert Nilsen

For et par dager siden fikk jeg tilsendt dette bildet fra Mosjøen. Bildet er tatt ved Fustvatnet i Vefsn, på E6. Det er en kranbil som har kommet litt på kanten av de myke kantene som er på sidene, og veien har sviktet. Som dere kan se av bildet er veien ikke direkte bred, og svært lite som minner om Europavei standard.

I perioder måtte veien stenges, for de at det ikke var plass til både redningsbil og passerende trafikk samtidig.

Hva tror du det er som gjør at vi ikke har klart å få en standard på våre viktigste stamveier og riksveier, som vi

så fint har "normalstandard" krav på, hvordan vi vil at disse skal være?

I følge nytt planforslag til Nasjonal Transportplan 2010-2019, vil
13,7% av våre stamveier oppfylle kravet til "normalstandarden" i 2020.
Dette er riktignok hvis politikerne velger å plusse på 20% i tillegg til 2007 rammene, som blir brukt som en tekninsk beregningsramme x 10 år for nasjonalplanen.

Ingen kommentarer: