tirsdag 10. juni 2008

Kristin og regjeringen gir 100 mill i kollektivhjelp

Regjeringen bevilger 100 millioner kroner ekstra til kollektivtransport på grunn av de økte drivstoffprisene.

Pengene skal overføres til fylkeskommunene og legges inn i forslaget til revidert nasjonalbudsjett. Tilskuddet er ikke øremerket, men regjeringen forventer at midlene skal brukes til å sikre et godt kollektivtilbud, melder NRK.

Finansminister Kristin Halvorsen (SV) sa før helgen til NTB at det ikke er aktuelt å kutte i drivstoffavgiftene.

Det er positivt at regjeringen følger opp de økte bensinprisene, og gir økte økonomiske rammer til kollektivtransporten. Med de dårlige sikre veiene vi har idag, er det en fordel å få vridd over transporten fra gods/personbiler til kollektiv.

Men jeg vil få lov til å minne om at vi bor i et langstrakt land, og at mange idag er helt avhengig av å transportere gods eller personer på veiene våre. Det er derfor fortsatt med bismak jeg leser at det finnes rom for ekstra beviligninger på flere områder, men ikke til å sikre trafikantene på veiene med økte bevilgninger til nettopp trafikksikkerhet.

Det er tydeligvis mange i regjeringen med stor makt som kommer fra de sentrale områdene i og rundt Oslo. Sv og Kristin virker å være mer opptatt av å redde miljø og satse på kollektivtrafikken, enn å redde liv i trafikken. Det samme vil jeg si om vår Statsminister Jens Stoltenberg. Han kjører forhåpentligvis trygt hver dag fram og tilbake fra jobb, og til flyplassen på Gardemoen når han skal ut på sine reiser.

Det er merkelig at Senterpartiet og leder Åslaug Haga og vår samferdselsminister Navarsete ikke får gehør for sine ønsker i Regjeringen om å investere mer i infrastrukturen i landet vårt. Eller kjemper Navarsete en enslig kamp i regjeringen uten drahjelp fra sin leder i partiet?

Ingen kommentarer: