tirsdag 27. september 2011

48 menneskeliv drept i frontkollisjoner januar - august 2011

Fra 1. januar til 31. august 2011 har 48 personer omkommet i frontkollisjoner på norske usikrede veger.  I perioden januar- august ble i tillegg 102 personer meget hardt eller hardt skadd og 589 ble lettere skadd i frontkollisjoner. 203 personer rammet av frontkollisjoner, hvor skadegraden ikke er oppgitt.

I perioden januar - august 2011 omkom 36 mennesker i utforkjøringer.
Vi vet at rundt 50% av alle utforkjøringene skjer til venstre for føreren. Disse ville blitt forhindret ved etablering av møtefri og sikre veger, separert med fysisk midrekkverk.

Men disse tragediene synes ikke å gjøre noe vesentlig inntrykk på landets flertallsregjering.
For ser vi på de siste årene regjeringene Stoltenberg I og II har sittet med makten har det i gjennomsnitt blitt bygd 9 km sikre 2/3 felts veger med fysisk livreddende midtrekkverk, som gjør at vi får en møtefri og sikker veg.

I Sverige har det lenge årlig blitt bygget over 200 km med såkalt møtefri vei, motorvei eller trefelts vei som oppgraderes med fysisk midtrekkverk. Erfaringen fra Sverige er at midtrekkverk reduserer antall drepte på veiene med 76 prosent, og antall hardt skadede med 46 prosent.

I Norge ble det i fjor bygget 25 km med møtefri vei, ny motorvei inkludert. Til tross for at Norge i fjor hadde det laveste antall omkomne i trafikken siden 1954, dør 45 prosent flere på norske veier enn på de svenske vegene.

Fram til 2019 vil svenskene sikre veiene med rundt 2.000 nye kilometer med midtrekkverk, ifølge Trafikvärket. Til sammenligning vil norske myndigheter investere i totalt 323 kilometer de neste ni årene, opplyser Statens vegvesen.

I perioden 2010-2013 er det planlagt å skulle bygges totalt 54 km møtefri 4 felts veger, og 93 km 2/3 felts møtefri veg. Totalt på 4 år bygges det igjennomsnitt bare 36,75 km møtefri veg per år.

Ifølge direktør for vei og transport i Statens vegvesen, Lars Erik Hauer, vil tallet på drepte og hardt skadde på norske veier gå ned med 35-40 per år, om man hadde fuglt opp byggingen av midtdeler med dagens krav. Dagens krav sier at det skal være midtrekkverk på alle veger med en trafikk på over 8000 ÅDT (gj.snt. kjøretøy i døgnet)

Vi i foreningen Nei til Frontkollisjoner begynner nå å miste tålmodigheten ovenfor statsminister Jens Stoltenberg og den rød/grønne regjeringens evne til å gjøre en mer aktiv innsats for å redde menneskeliv på vegen. Vi krever nå at det settes handling bak de fine ordene i deres egen nullvisjon på vegen. Hvis ikke finnes det snart ikke noe troverdighet igjen,  når nullvisjonen nå neste gang blir trekt fram i festtalene.

Kilde: 

SSB: Personer drept eller skadd i veitrafikkulykker, etter skadegrad, kjønn og ulykkesgruppe.Januar-juli 2011 http://www.ssb.no/emner/10/12/20/vtu/tab-2011-08-22-06.html
Trygg Trafikk: August 2011 http://www.tryggtrafikk.no/18+omkom+på+veiene+i+august+2011.b7C_wJvOWA.ips

I Vegvesenets statistikk deler de utforkjøringsulykkene opp i 9 undergrupper:
Utkjøring på høyre side på rett veg 22,7 %
Utkjøring på venstre side på rett veg 15,9 %
Utkjøring på venstre side i høyrekurve 13,8 %
Utkjøring på høyre side i høyrekurve 6,5 %
Utkjøring på venstre side i venstrekurve 25,0%
Utkjøring på høyre side i venstrekurve 6,5%
Utkjøring ved avsving i kryss 3,2%
Påkjøring av trafikkøy, midtdeler etc. 2,4 %
Utforkjøring , uklart forløp 3,8 %
(Kilde: Vegdirektoratet 9. september 2009)

Ingen kommentarer: