fredag 7. mars 2008

Matz Sandman og Sigbjørn Johnsen: Ubehagelig sannhet - NTP 2010-2019


Fylkesmann i Buskerud, Matz Sandman

"Ubehaglig sannhet. Forslag til Nasjonal Transportplan (NTP) for 2010-19 ble nydlig lagt frem. Den forteller en ubehaglig sannhet. Norge er havnet på etterskudd i løsningen av nasjonens behov for infrastruktur både når det gjelder jernbane og vei."

Slik starter en kronikk i Aftenposten tirsdag den 12. februar, ført i penn av fylkesmann Sigbjørn Johnsen og fylkesrådmann Matz Sandman, i henholdsvis Hedmark og Buskerud.

Fylkesmann i Hedmark, Sigbjørn Johnsen
Og de fortsetter:
"Mangler store beløp. Transportetatenes utredninger viser et utbyggingsbehov for å oppnå god standard på stamnettet (stamvei, jernbane og farled) på rundt 400 milliarder. Til sammenligning er de statlige bevilgningene til investeringer på disse områdene 5,5 miliarder i 2007.
Ikke bare er behovene for nyinvesteringer store, også vedlikehold henger etter. "Den statlige infrastrukturen har forfalt i mange år" heter det i NTP. Samlet for vei og jernbane er forfallet beregnet til over 20 milliarder."

Venstres fylkestingsrepresentant Eivind Brenna støtter de tidligere Ap-statsrådene Matz Sandman og Sigbjørn Johnsen, som tar til orde for et nytt finansieringssystem for investeringer til vei og jernbane. Det bør vekke oppsikt i det politiske miljø på Stortinget at Sigbjørn Johnsen som tidligere finansminister nærmest slakter regjeringens og stortingets forsøk på å løse langsiktige og nødvendige oppgaver innen samferdsel etter kontantprinsippet. Stortingets bevilgningssystem er et hinder for fornuften, og det har satt Norge mange tiår bak sammenlignbare land i Europa når det gjelder både vei- og jernbaneutbygging, sier Brenna.

Han oppfordrer nå hele Stortinget til å tenke nytt og å lytte til innspillene som de to politiske ringrevene presenterte. Les mer om dette her.

Hele kronikken i Aftenposten finner du her: Tid for sporskifte nå!

Ingen kommentarer: