onsdag 5. mars 2008

Påtalemyndigheten mener huseier (48) er ansvarlig for sikring av arbeidsplassen etter dødelige arbeidsulykke.

Arbeidstilsynet var på befaring på ulykkesstedet dagen etter at ulykken fant sted. De stanset bygningsarbeidet ved huset umiddelbart grunnet manglende sikring ved trappeløpet.

Arbeidstilsynet har konkludert med at forholdet mellom arbeiderne og huseieren bør betraktes som den mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Tilsynet konkluderer med at stedet var å betrakte som en byggeplass, og har fremhevet at de to mennene utførte svært komplisert håndverk med profesjonelt arbeidsutstyr. Tilsynet mener derfor at huseieren må anses å ha straffeansvar for brudd på arbeidsmiljøloven og forskriftene.

Les mer på Aftenposten.no

Ansvaret for trygge arbeidsmiljø ligger fast i arbeidsmiljøloven og forskrifter.

FULGT TIL GRAVEN: Domprost Ole Elias Hock står på gravlunden ved krematoriet i Hamar. Her har han begravet flere trafikkofre. Foto: Camilla Ryste VG

Hva med ansvaret for trygge trafikkmiljø? 
Burde ikke myndighetene bli stilt til ansvar for alle drapene i frontkollisjoner som skjer på våre 
stamveier og riksveier? I rapport etter rapport konkluderer Statens egen havarikomisjon for 
veisektoren, at liv hadde kunne vært spart om det hadde vært fysiske midtdelerer på 
ulykkesstedene der drapene foregår.

Les på Dagbladet.no: Nå er huseieren dømt for dårlig sikring.

Ingen kommentarer: