søndag 30. mars 2008

Det var en 2 år gammel gutt som ble drept i frontkollisjon i går!

Hvor mange barn og voksne må følges til graven før Statsminister Jens Stoltenberg og politikerne på Stortinget reagerer og handler?

Det var en to og et halvt år gammel gutt som ble drept i en frontkollisjon på riksvei 4 sør for Reinsvoll i Vestre Toten lørdag. Fem personer ligger på sykehuset på Gjøvik, hvorav tre av dem har alvorlige skader. Ei jente på tolv dager er uskadd, men under overvåking på sykehuset, opplyser overlege Johan Storm Munch ved Innlandet Sykehus HF Gjøvik til NTB.

Hardt skadd i frontkollisjon på E16 i Vang kommune i Oppland i dag.

Samtidig som et russisk helikopter har styrtet på Svalbard. Tre av de ni personene om bord er bekreftet omkommet.

Ifølge politiet er det to personbiler som har frontkollidert ca. 7 kilometer vest for Vang sentrum.
En mann i 60-årene er hardt skadet og fraktet til sykehuset i Lillehammer for behandling.
Også føreren av den andre bilen er lettere skadet og fraktet til sykehus.
En av mennene satt fastklemt i bilvraket. E16 har heller ikke fysisk midtskille mellom kjørefeltene. Og ofte er det svært glatt på disse strekningene på vinterstid. Jeg har flere ganger kjørt opp til fjellet med blandede følelser pga svært vanskelige kjøreforhold og ett utilstrekelig trafikksikkert veimiljø mange plasser.

I vårt naboland, Sverige, har de som mål og få utbygd fysisk midtdelere på alle 2/3 feltsveier med trafikk på over 4000 ÅDT(kjøretøy per døgn) innen 2015. Dette foregår i en utbyggingstakt på mellom 250 og 350 km vei per år.

I Norge bevilget Regjeringen ved Statsminister Jens Stoltenberg penger til bygging av 9 km fysisk midtdelere for 2007 og 10 km i 2008. Og i mens skjer drapene i trafikken. I gjennomsnitt 2 blir drept HVER uke og flere 10 talls hardt skadd og skadd på veien.

I forslag til Nasjonal Transportplan som ligger til behandling hos Regjeringen ligger det inne et forslag om å bygge ut fysiske midtdelere på 2/3 felts veier med en trafikk på over 8000 ÅDT (kjøretøy per døgn) i løpet av perioden 2010 til 2019. Med andre ord langt fra de sikkerhetskravene vår nabo har satt, og med et lengre tidshorisont fremover i tid.

Vi sitter med andre ord stille og godtar at alle disse drapene får fortsette i flere år fremover i tid før noe gjøres! Dagens politikere sitter med en fantastisk mulighet til å gjøre noe. En fantastisk mulighet til å bli husket som DE som virkelig tok grep om dette ufattelige tragiske som skjer på våre veier!

HVORFOR skjer det ikke noe?

1 kommentar:

Unknown sa...

Det er bare tragisk.

I stedet for å lage et idealistisk og utopisk samfunn der rasisme og forskjell mellom kjønnene ikke eksisterer, så burde regjeringen/Stortinget heller se på hva trengs.

Kan nevne f.eks. forsning, bedre veier og mindre avgifter på biler.

1) Forskning fører til mer energieffektive og alternative motorer.

2) Bedre veier sier seg selv.

3) Mindre avgifter på nye biler gjør at det lønner seg å forske på effektive motorer og mindre slitasje på veier (gamle tunge biler kontra nye og lette biler).