fredag 13. mars 2009

Er vi villige til å stoppe trafikkdøden? spør Tor Ingebrigtsen, administrerende direktør og professor i nevrokirurgi, Universitetssykehuset i Nord-Norge HF

Er vi villige til å stoppe trafikkdøden? spør Tor Ingebrigtsen, administrerende direktør og professor i nevrokirurgi,

Universitetssykehuset i Nord-Norge HF


Da er jeg tilbake fra “årets” happening for de som er opptatt av infrastruktur og transport generelt, pressekonferansen der samferdselsminister Liv Signe Navarsete la fram forslag til ny nasjonal transportplan i perioden 2010-2019.

Liv Signe sier hun er opptatt av trafikksikkerhet. Og det er BRA. Derfor har regjeringen satt av kr 10 milliarder i forslag til transportplan i nevnte 10 årsperiode. En kraftig økning fra tidligere transportplan.

Når det kommer til vår største ulykkesfaktor og den som dreper flest på veien, frontkollisjoner/møteulykker skuffer regjeringen STORT.

Jeg hadde forventet etter all de forventninger og store ordene vår samferdsesminister har brukt tidligere, at vi skulle få et krafttak for trafikksikkerheten.

I planperioden heter det at det skal bygges 230 kilometer firefeltsveg og 750 kilometer midtrekkverk OG bredt midtfelt. Med andre ord 23 km med firefeltsvei(med fysiske midtdeler) og 75 km med midtrekkverk og bredt midtfelt per år i kommede 10 årsperiode. På spørsmål fra meg, svarte samferdselsminister Liv Signe Navarsete at hun ikke hadde oversikt over hvor mange kilometer av de 75 i året på 2/3 felts vei som gjelder midtrekkverk og hvor mange til bredt midtfelt uten fysisk midtdeler.

Hun svarte heller ikke på hvordan disse forholdsvis små forbedringer passet inn i regjeringens egen nullvisjon på vei.

Når vi vet at Sverige vil ha sikret 85% av sine 2 og 3 felts veier med en trafikk på 4000 ÅDT (kjøretøy i døgnet) med fysisk midtdeler innen 2015, er dette så tafatt fra regjeringen at deres nullvisjon ikke kan tas alvorlig.

JEG ER SVÆRT SKUFFET OVER REGJERINGEN!!

Jeg kommer tilbake med flere kommentarer til flere av punktene i planen så fort jeg har fått skumlest resten av St.meld.nr. 16 – NASJONAL TRANSPORTPLAN 2010-2019

VG Dagbladet TV2 2 3 4

Ingen kommentarer: