fredag 13. mars 2009

Idag blir NTP lagt fram – og jeg har STORE forventninger

Nasjonal Transportplan 2010-2019

Idag holder regjeringen ved samferdeslesminister Liv Signe Navarsete pressekonferanse i forbindelse med framlegging av stortingsmelding om Nasjonal transportplan 2010-2019:

  • Klokka 12, fredag 13. mars
  • Plenumssalen, R4 (Regjeringskvartalet)
  • Einar Gerhardsens plass 1, Oslo

Samferdselsminister Liv Signe Navarsete og statssekretær Vidar Ulriksen, Fiskeri- og kystdepartementet, orienterer og svarer på spørsmål.

Mer om Nasjonal transportplan

Her finner du foreningen Nei til Frontkollisjoners innspill til planforslaget til NTP, hvor jeg har sittet i referansengruppen sammen med H.r.adv. Gunnar Grette fra foreningen.

Jeg har STORE forventninger til dagens regjering og samferdsesminister Liv Signe Navarsete, og et håp om at de evner å gå fra prat til praksis når det gjelder deres egen nullvisjon på veien. Økt fokus på trafikksikkerhet må få et større fokus enn i inneværende periode. Vi må evne å sette inn ressurser på de stedene der drapene og lemlestelsene på vei foregår. Frontkollisjoner dreper over 100 personer hvert år på vei og lemlester flere 100 for resten av deres liv.

I september er det stortingsvalg – og de fleste av oss kjenner det politiske systemet. Mange ønsker gjenvalg, og regjeringsmakt.

VG

Dagbladet

Ingen kommentarer: