torsdag 12. mars 2009

Fredag den 13. mars – Regjeringens forslag til NTP 2010-2019

Fra venstre H.r.adv. Gunnar Grette, Geirr Tangstad-Holdal og Siv.ing. Trygve Præsttun.

Fra venstre H.r.adv. Gunnar Grette og Geirr Tangstad-Holdal
Grette og Tangstad-Holdal satt begge 2 i referansegruppen til NTP 2010-2019.

Hva vet du om Nasjonal Transportplan (NTP) 2010-2019, eller tidligere planer som har vært lagt fram?
NTP skal være regjering og stortingets verktøy i planperioden for landets infrastruktur. Det være seg på veg, luften, hav og bane. Desverre har verktøyet en rekke svakheter, og som i ettertid blir brukt av den til enhvertids sittende regjeringen som et sannhetsvitne for deres politikk. Ved f.eks dagen forarbeid til NTP ble fagetatene bedt om å legge til grunn statsbudsjettet for 2007 og gange det med 10 for å komme fram til rammen for den nye NTP 2010-2019. Med andre ord, fagetatene har ingen frie rammer til å kunne sette seg ned å komme med de nødvendige ønskene eller krav som må ligge til grunn for en forsvarlig plan.
Dagens regjering har f.eks som sitt alibi i samferdsesdebattene sagt at de er den første regjeringen som oppfyller de økonomiske rammene i inneværende NTP.
For veitrafikken sier planen noe om hvor mye penger som skal brukes på sikkerhet. Målet er at antall trafikkdrepte skal ned med en tredel innen 2020.
Jeg har jobbet litt med nasjonal transportplan som medlem av referansegruppen til en av fagetatene, Statens vegvesen, som leverte sitt forslag til regjeringen høsten 2008.
Forslaget som jeg var med å levere, som medlem av transportplanens referansegruppe, om å skulle ha som mål å få opp fysiske midtdelere på 85% av våre 2/3 felts veier med en ÅDT fra 4000 og opp, innen planperioden, ble omformet av Statens vegvesen til å inneholde et forslag om fysiske midtdelere med trafikk over 8000 kjøretøy.
Jeg er meget spent på hva dagens regjering mener med sin nullvisjon. Mener vi virkelig at det er offensivt nok å skulle ha som mål at innen 2020 (først) skal klare å komme ned med (bare) en tredel? Jeg syns det er helt forkastelig å faktisk planlegge med å skulle ha drepte på våre veier.
Vi vet vi gjør feil, vi vet folk kommer til å bli lemlestet og drept når de beveger seg på veien, hvis vi ikke evner å sette fagre ord fra regjeringens nullvisjon over i praktisk politikk.
Derfor er jeg ekstra spent på regjeringens forslag, som presenteres kl 13 i morgen. Samferdselsminister Liv Signe Navarsete gikk ut for bare noen få dager i Aftenposten, å karaktiserte vår infrastruktur som svært dårlig, og at vi trengte en kraftinnsats for å komme opp på samme nivå som våre naboland og de andre europeiske landene.

Ingen kommentarer: