torsdag 10. april 2008

Atle Pettersen omkom i frontkollisjon på E18, de etterlatte føler nå sinne og bitterhet!


På denne delen av E18 i Vestfold er det satt opp fysiske barrierer mellom de 2 kjøreretningene. Hadde vi tatt oss råd til å bygge ut mer, også på plassen Atle omkom, ville han vært i livet idag! Men alt regjeringen har tatt seg råd til for 2007 er 9 km, og for 2008 10 km!

Atle Pettersen omkom i frontkollisjonen på E18 19. januar 2006. Havarikommisjonen har konkludert med at veien var for dårlig strødd.
- Hva tenker dere som etterlatte i dag, når vi vet at Veivesenet lot pris gå på bekostning av sikkerhet, med glatte veier som konsekvens?
- Vi føler sinne, bitterhet, og at vi bare er et nummer i rekken. Det føler både kona mi og jeg. Det verste med alt sammen er disse rapportene fra Havarikommisjonen. Jeg håper de er gjenstand for et eller annet, at de fører til noe, sier faren til Atle, Svein Erik Pettersen til Aftenposten.
- Hver gang vi skal lese gjennom en slik rapport, så vrenger vi oss jo. Det er bilder og situasjonsbeskrivelser, det er ganske tøft å lese. Hvis det i tillegg ikke kommer noe ut av dem, så gjør de bare vondt verre, sier han.

Les mer i Aftenposten: De etterlatte etter Atle Pettersen, den unge mannen som omkom ved E18 ved Larvik, håper rapporten fra Havarikommisjonen blir tatt på alvor av myndighetene.

Jeg har stor forståelse for disse følelsene faren til Atle sitter med i ettertid. Når rapporten fra Statens Havarikommisjon for veitransport konluderer med flere svakheter ved sikkerheten i veimiljøet, og det i ettertid ikke blir gjort noe på veistrekningene der ulykkene skjer.
Hadde dette skjedd i luftfarten, hadde alle fly blitt satt på bakken til sikkerheten var ivaretatt på en tilfredstillende måte.

Vi har med andre ord en annen sikkerhetsvurdering for vei, enn i de andre sektorene.
En representant fra Norges Rederiforbund, som satt i samme referansegruppe til Nasjonal Transportplan 2010-2019 som jeg har sittet i, uttalte da vi tegnet et bilde av alle de meningsløse frontkollisjonene med over 100 drepte og 300 alvorlige skadde vært år, utalte:
-Hadde dette skjedd til sjøs, hadde vi stanset all båttrafikk!!

Les også:

Statens Havarikommisjon med knusende kritikk av stamveien E136
Finnes det noe risikovurdering av veitrafikken?

Ingen kommentarer: