fredag 11. april 2008

Nåværende samferdselsminister Navarsete,ny leder i SP?

Geir Tangstad Holdal i samtaler med nåværende samferdselsminister, Navarsete, som det nå spekuleres om skal overta etter Haga som ny leder i SP.

Åslaug Haga kunngjorde sin avgang til neste år som leder av Senterpartiet. Les om hennes framtidsplaner.

Det spekuleres allerede om hvem som overtar, og nåværende samferdselsminister, Navarsete, er ett av navnene som har kommet opp blant journalister og media som har hørt noe.......

Hun uttalte nylig dette: "- Med nok penger på bok må en stille seg spørsmålet om det er selve systemet som er feil og som gjør at vi ikke får brukt de store pengene på de store fellesskapsprosjektene. Vi må se på måten vi budsjetterer på. Derfor vil Sp vurdere om man kan skille investeringer og drift. Investeringer har annen virkning i økonomien enn drift. I kommunene skiller man mellom penger til investeringer og til drift, men i statsbudsjettet ses alt under ett, sier Navarsete"

Dette er meget hyggelig lesning - og jeg er så enig, så enig!!

Da er det jo å håpe at hun får mer kraft bak sine ønsker om å investere mer av oljemilliardene i norsk infrastruktur - slik at vi bygger opp landet for å møte framtiden, for å møte større konkurranse fra våre handelspartnere, for et sikrere veimiljø som idag dreper!

Les mer: Liv Signe Navarsete storfavoritt til å ta over

Ingen kommentarer: