torsdag 10. april 2008

En politimann ble drept i en frontkollisjon på E39 i Romarheimsdalen i Hordaland

Polititjenestemannen var på jobb da ulykken skjedde, og politiet opplyser at en sivil personbil var involvert. -Regionleder Einar Drægebø i Spesialenheten for politisaker sier ulykken ikke skjedde i forbindelse med utrykning eller bilforfølgelse.
- Bortsett fra det er det lite vi kan si om selve hendelsesforløpet. Vi er i en kartleggingsfase, og vil avhøre vitner den nærmeste tiden. Det blir undersøkelser på ulykkesstedet, og vi får bistand fra Biltilsynet når det gjelder de tekniske undersøkelsene av kjøretøyet, sier Drægebø til NTB.

Ulykken skjedde på Romarheimssiden av Masfjordtunnelen like før klokken 15 torsdag ettermiddag. Veien var stengt og delvis stengt i flere timer etterpå.

Enda et av mange liv som har blitt drept i år på våre stamveier i frontkollisjon/møteulykke. Etter de siste års statistikk skal det død rundt 100 personer i frontkollisjoner før 2008 er omme.

Hverken Regjering eller Storting ser ut til å ta dette på alvor! Dette har skjedd tidligere år - og vil fortsette så lenge vi ikke setter inn effektive tiltak mot disse drapene. Økt utbyggingstakt på fysiske midtdelere på våre veier ville luket bort de fleste av disse drapene på våre mest trafikkerte stam- og riksveier.

Ingen kommentarer: