torsdag 10. april 2008

Brøyting og salting på anbud kan ha kostet liv, konkluderer Statens havarikommisjon for transport


Siden høsten 2003 har brøyting og salting av norske vinterveier vært satt ut på anbud. I Havarikommisjonens rapport kritiseres Veivesenet for ikke å prioritere bilistenes sikkerhet når de henter inn entreprenører som skal brøyte, salte og strø veiene. Rapporten tar utgangspunkt i tre dødsulykker på norske veier vinteren 2005/2006.
- Vi har ikke konkludert med at manglende strøing og brøyting var eneste årsak til disse ulykkene, men det bidro til at ulykkene skjedde, sier Martin Visnes, havariinspektør i Statens havarikommisjon for transport til Aftenposten.

Les mer på Aftenposten.

Det som også er nevnt i disse rapportene er at fyiske barrierer - midtdelerer - ville på en effektiv måte ha indret disse ulykkene. At vi feks på en sterk trafikkert vei som E18 ikke har tar dette til etterretning og faktisk setter iverk sikring av veistrekningene der ulykkene skjer på, må være et hån mot de etterlatte.

Aftenpostens journlist var igår ettermiddag i kontakt med meg, for å få kommentarer til disse rapportene. De hadde prøvd å få noen av de etterlatte til å uttale seg, men det viser seg å være for tøft for mange. De sitter i en dyp sorg etter de som er borte. Og når man i tillegg får slike rapporter som konkluderer med manglende vedlikehold og sikkerhet pga at vi ikke tar oss råd til å gjøre noe, er en STOR skam!!

Statens havarikommisjon for transport konkluderer med følgende for ulykken på RV 52 Gol:

Sentrale faktorer er veiens manglende fysiske barriere mot at bilen kommer over i motgående
kjørefelt, samt utforming av veiens sideområde og personbilens kollisjonsbeskyttelse.

En fysisk atskillelse mellom de to kjøreretningene, som et midtrekkverk, ville forhindret
sammenstøtet mellom de to kjøretøyene.

Havarikommisjonen tilrår at Statens vegvesen Øvre Buskerud distrikt gjennomgår
strekningen Rv 52 mellom Gol og Hemsedal for å kartlegge og utbedre uheldige
trafikksikkerhetsforhold.

Hele rapporten 2007/02, kan leses her.

I år har regjeringen satt av penger til å bygge KUN totalt 10 km midtdelere over hele vårt langstrakte land. Ifjor tok vi oss råd til å bygge 9 km!!

FAKTA - ULYKKENE
Rv 52 i Gol , 4. desember 2005: En personbil fikk skrens på rett strekning, kom over i motsatt kjørefelt og kolliderte med en buss. Både fører og passasjer i personbilen omkom.

E18 ved Larvik , 19. januar 2006: En personbil fikk skrens på rett strekning, kom over i motgående kjørefelt og kolliderte med vogntog. Føreren av personbilen omkom.

E6 i Stange , 24. januar 2006: En varebil fikk skrens på rett strekning, kom over i motgående kjørefelt og kolliderte med vogntog. Passasjeren i varebilen omkom. Føreren av vogntoget ble alvorlig skadet.

Da ulykkene skjedde, lå bilene i kø og fulgte den øvrige trafikken. Alle ulykkene skjedde på glatt føre.

1 kommentar:

Anonym sa...

Er yrkes-sjåfør og er enig i at det er altfor dårlig, kjører daglig gjennom Oppland og foreslo for Vegvesenet der at de skulle sette opp varselskilt og anbefale reisende og la være å kjøre Valdres p.g.a. for dårlig vintervedlikehold, noe de ikke kunne gjøre, mange av uhellene og ulykker der burde de tatt ansvar for, der har det vært et mareritt og kjøre der i vinter.