onsdag 14. november 2007

Dagen derpå......


Statsekretær i Samferdselsdepartementet Steinulf Tungesvik
Foto: www.nm.no


Etter å ha deltatt på konferanser og møter der man er så heldige å få møte de utøvende politikerne og som sitter med ansvaret for politikken som utøves, er gjerne fyllt med refleksjoner og tanker.

Jeg må nok innrømme at statsekretæren i samferdselsdepartementet fortsetter å forundre meg.

I et av mine spørsmål igår - hvor jeg stilte sekretæren følgende spørsmål:
Hvordan kan vi være med på å hjelpe dere med å få satt spørsmålet om trafikksikkerhet og midtdelere på 
veiene, høyere opp i samfunnsdebatten og i Stortingets prioriteringer?
(Spørsmålet ble reist som en oppfølgning av Statsråden Navarsetes innlegg tidligere på dagen, der hun første uttrykte at hun kunne se at samferdselspolitikk 
var satt høyere på dagsorden, og hvor hun ønsket dialog for de felles utfordringer vi står 
ovenfor)

På dette spørsmålet fikk jeg følgende svar fra statssekretæren:
- Det beste Holdal kan gjøre er å også fokusere på andre ting enn bare midtrekkverk.......
I tillegg starter han sitt svar med: -Enkelte prøver å provosere...

Dette fikk meg til å be om et oppfølgningspørsmål
- hvor jeg spurte statssekretæren, om hvordan fakta om at over 100 personer som blir drept i frontkollisjoner hvert år - og at fakta om at midtrekkverk lukker ut opp mot 100% av disse kan provosere en statssekretær i samferdselsdepartementet?

Til dette fikk jeg svar 
- at jeg ikke hadde provosert.

En merkelig dialog følte jeg dette ble, fra en av toppene i et departement som sitter med ansvaret for trafikksikkerheten i vårt land. Jeg vet ikke om dette er uttrykk for en dårlig bruk av hersketeknikk eller om vi for ofte får innpass i mediaer og hos andre - hvor vi om og om igjen stiller kritiske spørsmål og konstanterer departementets udugelighet når det gjelder å løse et av de største trafikksikkherhets utfordringer idag - nemlig møteulykker?

For fakta er:
- at det blir drept over 2 personer i gjennomsnitt hver uke i frontkollisjoner, over 100 hvert år. Og at tallet har vært økende de siste årene som statsråd Navarsete var inne på i sitt foredrag.
- Midtrekkverk tar bort opp i mot 100% av alle møteulykkene
- Regjeringen fikk innpass for bare 9 km midtrekkverk på 2/3 felts veier for budsjettåret 2007
- For 2008 har dette økt med 1 km - til 10 km
- I Sverige blir det bygd opp i mott 300-350 km med midtrekkverk hvert år.

Ingen kommentarer: