fredag 16. november 2007

Ny E18 mellom Arendal og Tvedestrand


Bystyret i Arendal vedtok i går ettermiddag, med 28 mot 10 stemmer, å si ja til bompenger for å finansiere ny E18 mellom Arendal og Tvedestrand.

Etter en lang diskusjon i Arendal bystyre i går, ble det vedtatt å godta innkreving av avgift for kjøring på nye E18 mellom Arendal og Tvedestrand.

Hittil i år har det vært fem dødsulykker på den aktuelle strekningen, der seks liv er gått tapt.

- Mer utfyllende kommentarer kommer.........

Ingen kommentarer: