fredag 16. november 2007

Åpner for bruk av oljepenger til investering i veiGeir Tangstad Holdal, Nei til Frontkollisjoner i møte hos samferdselsminister Liv Signe Navarsete
Foto: Nei til Frontkollisjoner v
fotograf Siv NærøSamferdselsminister Liv Signe Navarsete åpner for bruk av oljepenger til investeringer i vei, jernbane og annen infrastruktur.

– Det er fornuftig å bruke mer av fellesskapets midler på infrastruktur, og da er det jo nærliggende å tenke på oljepenger, sier Navarsete til Dagsavisen.

Handlingsregelen bestemmer hvor mye oljepenger som hvert år skal tas inn i statsbudsjettet. Alle partier unntatt Frp mener vi bare skal bruke avkastningen av oljefondet, omdøpt til Statens Pensjonsfond-Utland, hvert år. Denne avkastningen er beregnet til fire prosent av fondets størrelse.

I Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2008 har de valgt å bruke mindre enn hva 
handlingsregelen gir rom for.

– Det er en grense for hvor mye penger vi kan pøse inn, men jeg tror vi godt kan bruke mer penger blant annet på veier uten at det får store konsekvenser for nasjonaløkonomien. Jeg tror det er en svært god, ja helt nødvendig investering å bruke mer penger blant annet på veier. Og sett i lys av dette har Carl I. Hagen og Frp noen gode argumenter, sier Navarsete iflg Dagsavisen.

Arne Sortevik (FrP) er strålende fornøyd med at samferdselsminister Liv Signe Navarsete vil bruke mer oljepenger på vei. - Hun har endelig sett lyset, men vi får se om det bare blir med ord, sier han.


Thorstein Rudihagen, Ap
foto: Stortingsarkivet/Scanpix


Tidligere har stortingsrepresentanter som Thorstein Rudihagen (Ap) og Per Olaf Lundteigen (Sp) tatt til orde for å bruke mer oljepenger på samferdsel. Men disse utspillene er blitt dysset ned av deres respektive partier.

- Å investere noe mer av overskuddet fra oljefondet i bedre infrastruktur er investeringer kommende generasjonen vil nyte godt av. Dette vil gi oss god, trygg, effektiv og miljøvennlig infrastruktur. Jeg håper virkelig flere i regjeringen ser fornuften i Navarsetes utspill.

Liv Signe fortjener nesten en eske med konfekt til........

Ingen kommentarer: