lørdag 17. november 2007

Venstres alternative statsbudsjett 2008


Venstre prioriterer satsing på kunnskap, miljø og fattigdomsbekjempelse i sitt forslag til statsbudsjett for 2008. – Vi vil gjennomføre et rekordløft for forskning og skole, samtidig som vi prioriterer en fornuftig og gjennomførbar klimasatsing, sier Venstres leder Lars Sponheim.

Leder Lars Sponheim og nestleder Trine Skei Grande presenterte Venstres budsjettforslag på Stortinget den 13.11.2007. Venstre vil ha en politikk som sikrer fremtidens velferd og verdiskaping samtidig som vi tar et ansvar for å sikre generasjoner etter oss en hverdag uten forurensing.

Her følger noen andre poster (i mill.)

*Trafikksikkerhet (midtdelere) 50,0
*Gang og sykkelveier 50,0
*Rassikring 50,0

Tabell 6: Skatte og avgiftsopplegget
(alle tall er bokførte beløp i mill. kroner)
*Ikke støtte til fjerning av aksjerabatt og økt ligningsverdi av bolig -825,0
*Hevet innslagspunkt i formueskatten (500.000 og 700.000) -970,0
*Endringer i formueskatten (skattelette) -1 795,0
*
Heve innslagspunktet i toppskatten trinn 1 til 433.000,- -700,0

Venstre nevner flere plasser i sitt budsjett forslag at de er skuffet over Regjeringen
- "Derfor er det urovekkende at regjeringen nedprioriterer...."
- "Venstre er svært skuffet over at regjeringen ikke retter opp fjorårets kutt...."
- "Venstre er skuffet over at regjeringen heller ikke denne gangen velger å gjøre...."

Og det må være lov å si at jeg er svært skuffet over Venstres forslag til trafikksikkerhetstiltak, midtdelere på pluss kr 50 mill i forhold til regjerningen. Det samme økningen som de ønsker å bevilge som feks til rassikring. Hvor mange liv regner Venstre med å spare på dette tiltaket i forhold til regjeringen? Det må være lov til å uttrykke denne skuffelsen etter flere møter med Venstres Borghild Tenden som så til de grader har gått høyt ut på banene når det gjelder satsingen på midtrekkverk i forhold til regjerningen.

Venstres alt. budsjettforslag 2008 (pdf).

Ingen kommentarer: