lørdag 17. november 2007

Fører veiforbedringene til mer trafikk?


SINTEF gir et todelt svar:

  • Nei, ved forbedring av smale, svingete tofeltsveier til bedre tofeltsvei og forbedring av overbelastet tofeltsvei til firefelts motorvei øker ikke trafikken, konkluderer rapporten.
  • Ja, for firefelts bymotorveier øker veitrafikken med 44% og kollektivandelen reduseres med 44%. SINTEF anbefaler derfor at etterspørselsregulerende tiltak som parkeringsrestriksjoner, veiprising og bedre kollektivtilbud settes inn parallelt med veiutbedring.Ingen kommentarer: