fredag 16. november 2007

Nytt statlig veiselskap?

FrP foreslår å opprette et statlig veiselskap, Statsvei SF, etter modell fra Gardermobanen.
Det skal få fart på veibyggingen, mener partiet.

Den 14. november la Fremskrittspartiet frem forslaget om å etablere et statlig selskap som skal ha som hovedmål å legge forholdene til rette for utbygging og vedlikehold av et effektivt, sikkert og miljøvennlig nasjonalt veinett.

- Jeg ser for meg et selskap som får langsiktige statlige lån, med lav rente til sine prosjekter. Selskapets renter og avdrag skal dekkes over statsbudsjettet. I første omgang bør selskapet konsentrere seg om å bygge firefelts motorvei mellom de største byene, samt effektive transportløsninger rundt disse, sier medlem i Stortingets transport- og kommunikasjonskomité, Arne Sortevik som fremmer forslaget sammen med partifellene Per Sandberg og Bård Hoksrud.

Diskusjonene om alternative måter å finansiere de store utfordringene i veisektoren, som må tas på alvor, hilses velkommen. Ordningen med statlige lån for å sikre samlet utbygging av store prosjekter er også brukt i vårt naboland Sverige.

Ingen kommentarer: