tirsdag 13. november 2007

Tirsdag 13. november 2007
Samferdselsminister Liv Signe Navarsete holder innlegg på MEFs konferansen
Foto:Geir Tangstad Holdal, Sony Ericsson w810i


Dagen startet med møte på hotell Opera
MEFs Fornuft og politikk i dagens vegbygging: Oslo-konferansen 13. november 2007 med registrering kl 08:30.

Kåre Valebrokks budskap var at ”Vegen til fremtiden må bygges nå!”
Han avsluttet sitt intressante foredrag med følgende:
Dette har også et moralsk aspekter. Man kan ikke sitte å se på at liv blir ofret og lemlestet i trafikken. Veiskiller mellom kjørebanene: Det MÅ tas et krafttak!


Foto: Nei til Frontkollisjoner/Siv Nærø

Samferdselsminister Liv Signe Navarsete ga en politisk betraktning omkring mulighetene for å bygge et moderne vegnett her til lands, og hun sa at samferdselsdepartementet nå la vekt på at det er viktig å utnytte den innenlandske anleggskapasiteten best mulig ved blant annet å koordinere tidspunktene for anbudsutlysinger, dele opp oppdragene, rendyrke kontraktene faglig, gjøre kvalifiseringen lettere for mindre entreprenører og redusere entreprenørenes risiko ved prosjekter. -Samferdsel er nå nesten like høyt på den politiske dagsorden som helse!
Det har vært en økning i antall drepte og hardt skadde de siste årene.
-Vi kan ikke sitte stille å se på dette.
- NTP blir regjerningens svenneprøve som blir overlevert fra fagetatene den 17. desember i år.
Fem viktige mål med NTP, hvor ett av disse er
- færre drepte og skadde.Etter foredraget og spørsmålsrunden løp jeg og styremedlem i Nei til Frontkollisjoner, hr.adv. Gunnar Grette til NTPs (Nasjonal Transportplan) møte i referansegruppen hos Jernbaneverket på Stortorvet 7 hvor utgave 2 ble gitt tilbakemeldinger på. Der fikk Gunnar Grette lagt frem Nei til Frontkollisjoners kommentarer på utgaven som foreløpig er unntatt offentligheten.

Vi løp da tilbake for å få med oss resten av MEFs konferanse på hotell Opera, og paneldebatten.
Før dette snakket Dr. Oecon og forsker Knut Boge om hvilken betydning et velutviklet vegnett i Oslo-regionen vil ha for næringsliv og befolkning i fremtidens Norge og konsernøkonom DnB Nor, Nils Terje Furunes begrunnet hvorfor milliardinvesteringer i veger er sunt for norsk økonomi.

Etter innleggene var det så klart for paneldebatten.

Etter dagens samferdsels-ferd føltes det litt tomt med nok et møte med politikere som så gjerne vil, men som ikke evner å omsette fagre mål og nullvisjon i praktisk politikk.
Under Valebrokks innlegg og hans statment ang det moralske aspektet i samferdselspolitikken og spesielt i veisektoren, kom det noen tårer fra undertegnede.
Vi har mange som med oss mener at det er utilgivelig at man bare sitter å ser på at over 100 personer hvert år blir drept og hundrevis lemlestet i frontkollisjoner -uten å evne å gjøre noe med dette store problemet.
Ett tapt liv burde vært like mye verdt, uansett om dette livet ender i Afganistan, på sjøen, i lufta eller på norske veier. Slik syns ikke være tilfellet i dag.

Ingen kommentarer: