lørdag 17. november 2007

UN calls for joint climate effort


Ban Ki-moon var nettopp på Antarctic

"United Nations Secretary General Ban Ki-moon says a new report on climate change has set the stage for a real breakthrough in tackling the issue. He called for action at next month's climate change conference in Bali.  The IPCC report states that climate change is "unequivocal" and may bring "abrupt and irreversible" impacts.

After a week of arduous talks in Valencia, Spain, the UN panel of scientists agreed the document which says the planet is being driven toward a warmer age at a quickening pace by human activity." fra BBC news

FNs klimapanel la fram sin rapport i Valencia nå nettopp, og diskusjonene kommer til å gå i dagene fremover om hvordan og hvilke tiltak som må settes i verk her i Norge og rundt om i verden. Og hvis ikke USA går helhjertet med på å få til forandringer, vil mest sannsynligvis heller verken Kina eller India gå med på å sette i verk de tiltak som må til for at vi skal få snudd utviklingen.

For noen mnd siden la Opplysningsrådet for Veitrafikk - OFV fram en rapport utarbeidet av SINTEF som sier noe om klima og forurensningseffektene ved å utbedre veiene slik at man får bedre flyt i trafikken, med mindre stopp og oppstart.

Ingen kommentarer: