lørdag 17. november 2007

Nullvisjon – i teori og praksis

Nullvisjonen skal altså være grunnlaget for norsk trafikksikkerhetspolitikk, men en studie som TØI og SINTEF har utført avdekker at sentrale aktører innen trafikksikkerhetsfeltet har både varierende kunnskapsnivå og ulike fortolkninger av visjonen.
Og sentrale samferdselspolitikere ser den mer som en etisk grunnholdning enn som utgangspunkt for praktisk politikk.

Jeg kommer til å spinne mer rundt dette temaet....denne helgen.

Ingen kommentarer: