torsdag 15. november 2007

Nok et drap i nok en frontkollisjon(Foto: Frode Rene, Bergensavisen )

Borgny Skjerdal (69) frå Aurland omkom i ein kollisjon mellom to personbilar og ein trailer på E16 i Flåm.

Krev handling mot glatte bruer
NAF advarer etter ulykken på Fretheimsbrua på E16 i Flåm onsdag bilistene mot glatte bruer og ber vegvesenet gjennomgå rutinene for vinterdrift.
– Ulykken er trolig et trist eksempel på konsekvensene av manglende salting/strøing, kombinert med sviktende fartstilpasning fra føreren, uttaler Håkon Glomsaker, direktør for samfunnskontakt i NAF.

Man er kanskje litt raske med å hinte om fart så kort tid etter ulykken, og det som ikke blir nevnt av Glomsaker er at Borgny hadde med stor sannsynligvis vært i livet idag hvis det hadde vært midtrekkverk her. Kostnadene med en slik type ulykke kommer på et 2-sifret milllion beløp for en drept og 7 lemlestede/hardt skadde og skadde, samt all matrielle kostnader.

De realøkonomiske kostnadene ved trafikkulykker består av: medisinske kostnader, produksjonsbortfall, materielle kostnader, administrative kostnader og verdsetting av velferdstap ved trafikkskader. Disse tallene er i 2005 tall.

Skadetilfelle per skadet tilfelle
Drepte kr 26 500 000
Hardt skadet kr 7 800 000
Lettere skade 800 000

Materiell skade 49 000

Brev med tallene fra samferdelsedepartementet kan leses her

Ingen kommentarer: